HAYVAN BAKICISI(ÇOBAN) KURA SONUÇLARI VE EVRAK TESLİM SÜRECİ

17.04.2024


SÜREKLİ İŞÇİ BİRİMİ HAYVAN BAKICISI(ÇOBAN) İLANI 
16.04.2024 TARİHLİ DİYARBAKIR 3.NOTERLİĞİ KURA SONUÇLARI VE EVRAK TESLİM SÜRECİ 

Üniversitemize 1 (bir) adet hayvan bakıcısı alımına ilişkin 20 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvuru süreci sonrasında 16.04.2024 tarihinde Diyarbakır 3. Noterliği tarafından gerçekleştirilen kura sonrasında belirlenen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday olarak belirlenen adaylara ilişkin isim listesi Ek’te yer almaktadır.
 Asıl aday olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri 22.04.2024 tarihi Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Personel Daire Başkanlığı Sürekli İşçi Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar belgeleri ibraz etmeyen aday, hakkından HMK’nın 307. Maddesine göre feragat etmiş sayılacaktır. 
 Hakkından feragat eden/etmiş sayılan ya da herhangi bir nedenle ilandaki şartları taşımadığı tespit edilen adayın yerine sırasıyla yedek aday çağrılacaktır. Yedek adayın çağrılması ile ilgili duyurular Üniversitemiz internet sayfasından daha sonra yapılacaktır. 
 Ayrıca, Evrak İnceleme Komisyonu tarafından yapılacak olan incelemeden sonra sözlü sınava katılacak adayların sözlü sınavları 30.04.2024 tarihinde Salı günü saat 09.00’da Rektörlük Binası eksi birinci katta (-1) toplantı salonunda yapılacaktır. Belirtilen tarihte sözlü sınava katılmayan aday hakkından HMK’nın 307. Maddesine göre feragat etmiş sayılacaktır. 
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince bu duyuru, 7201 sayılı Tebligat Kanununca bu ilan tebliğ hükmündedir. Posta ile gönderilen evraklar işleme konulmayacaktır. Adayların adresine posta yolu ile herhangi yazılı bir tebligat/iletişim yapılmayacaktır. 
 İlanen tebliğ olunur. 

 BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER 
1. Sürü Yönetimi (çobanlık) sertifikasının aslı 
2. Mezuniyet Belgesi/Diploma aslı 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
5.Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
6.Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
7.İkametgah Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
NOTER KURA LİSTESİ DUYURUSUİndir