DİCLE ÜNİVERSİTESİNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ALIMI SONUÇLARI

23.05.2023


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 05.04.2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel alımı için müracaat edenlerden asıl olarak belirlenen adayların gelmeyenlerin yerine yedek olarak belirlenenlerin isimleri ve pozisyon olarak excel olarak listelenerek ektedir.

Asıl olarak belirlenen adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına  24 Mayıs -02 Haziran2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla web sayfamızda ilan edilerek çağrılacaklardır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur.

İSTENEN BELGELER:

1-Sağlık Raporu (Tam Teşekkülü Sağlık Kuruluşundan Alınacak )

2-  Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir.)

3-  Vesikalık Fotoğraf (5 Adet)

4-  Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için, Barkotlu E- Devletten alınacak)

5-  Mezuniyet Belgesi ( Barkotlu E- Devletten alınacak)

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

7- KPSS (B) grubu sonuç belgesi ( Barkotlu internet çıktısı )

Not : Puanı yüksek olup da listede adı olmayanlar, ilanda belirtilen şartları taşımadığından başvuruları reddedilmiştir.

 


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
des1 Destek Personeli (Hasta Bakım ve Temizliği )ERKEKİndir
des2 Destek Personeli (Hasta Bakım ve Temizliği )KADINİndir