AKADEMİK PERSONELE KONUT DAĞITIMI

30.11.2023


AKADEMİK PERSONELE KONUT DAĞITIMI

            2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunun 15.04.2021 tarih ve 2021/5-4 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan Ek’li listede belirtilen kamu konutları, Akademik Personele Görev ve Sıra Tahsisli olarak dağıtılacaktır. Konutların tahsisi için lojman başvuru sisteminde dönem başvuru sıralamaları listesinde ismi bulunan personelin Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini (http://services.dicle.edu.tr/lbs/) kullanarak, 30.11.2023 Perşembe günü saat 10.00’da başlayıp 04.12.2023 Pazartesi 23.59’a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp Ek’li listede belirtilen konutlardan tercihte bulunmaları gerekmektedir. 30.11.2023                                                                                                                 

                                                                                                                                                 REKTÖRLÜK

Ek: Dağıtımı Yapılacak Boş Konut Listesi

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1-Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini kullanarak, 01.12.2022 Perşembe günü saat 10.00’da başlayıp 31.01.2023 Salı günü saat 23.59’a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp konut tahsis talebine ilişkin oluşturulacak sıralama listesine girebilmek için başvuruda bulunan akademik personelin, başvuru formunun tetkiki sonucu, eksik bilgi ve belge ile başvurduğu tespit edilen başvuru formları iade edilmiş olup, yukarıda bildirilen lojman dağıtımında personelin tercih yapabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ekleyerek başvuru formunu tekrar sistem üzerinden göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- 05.12.2023 tarihine kadar konut tahsisi yapılmamış ve konutta oturma süresi 05.12.2023 tarihi itibariyle 5 yılını doldurmuş olan personele konut tahsisi yapılacaktır.

3-Halen kamu konutunda oturup, yeni konut tahsisi yapılan personel, en geç 15 gün içerisinde oturduğu konutu boşaltmak zorundadır. Aksi takdirde, yeni konut tahsisi iptal edilecektir.

4- Yukarıda belirtilen tarihler arasında Lojman Başvuru Sistemini kullanarak tercihte bulunmayan personel, konut seçme hakkını kaybedecektir.

5- Konuta yerleşmeye hak kazanan personelin 08.12.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Konut Tahsis belgesi ve Konut Giriş Tutanağını alması gerekmektedir, aksi takdirde konut tahsisi iptal edilecektir.

6-Lojman Başvuru Sisteminde konut seçimi yapıp, konuta yerleşmeye hak kazanan personel, tercih ettiği konutta oturmaktan vazgeçerse, onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle konut tahsisi yapılmayacaktır.

7-Eşi ile birlikte kamu konutlarında oturan personele Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen ”Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar” hükmüne göre konut tahsisi yapılmayacaktır.

8-Başvuru sahiplerinin tercihte bulunmadan önce, Ek’te belirtilen boş konutları görmeleri, seçim yapmalarını kolaylaştıracaktır. Konutları görmek isteyen personelin lojmandan sorumlu Şerif AKÇAKAYA ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. (Tlf -Dahili:2538 Gsm: 0535 390 93 07) Lojman Başvuru Sistemiyle ilgili sorularınız için dahili 5148 Vildan BAKIR ERTAŞ ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Şifresi olmayan ya da giriş yapmakta sorun yaşayan personelimiz dahili 2018  Mehdi KARAHAN ile görüşebilirler.

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
30.11.2023 TARİHLİ BOŞ KONUT LİSTESİİndir