7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

21.07.2022


T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

(Ön Lissans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

 

            5 Temmuz 2022 tarihinden önce Üniversitemizden kendi isteğiyle ayrılan, azami öğrenim süresinden dolayı kaydı silinen ve Üniversitemizde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanlar, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı öğrenci affından faydalanmak üzere ekteki form ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrencilik hakkı kazanabilirler.

 

            25 Temmuz-9 Eylül 2022 tarihleri arasında müracaatta bulunanlar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

            9 Eylül 2022 tarihinden sonra gelen başvurular sonraki eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

            Konuya ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenecektir.


            Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayınlanacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: 4 Kasım 2022

 

            Af kanunundan faydalanamayanlar:

            Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,


            Başvuru Yeri ve Şekli:

            Ön lisans ve lisans programı başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına,

            Yüksek lisans ve doktora başvuruları ise Ceylan Enstitüler binasında bulunan Enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılacaktır.

            Başvurular şahsen, kargo veya posta ile yapılabilir. Kargo veya postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

            İletişim No: 0412 241 10 10 -0412 241 10 12- Faks: 0412 241 10 54

 

 


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
7/22/2022BAŞVURU FORMU İndir
7/25/2022UYGULAMA İLKELERİİndir