2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ TAKVİMİ

19.01.2024


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS MUAFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ TAKVİMİ

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Eğitim-öğretim süresinin ilk üç dönemi içerisinde olup daha evvel ders muafiyeti başvurusunda bulunmayanlar.

Ders muafiyet talepleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci tarafından öğrenci otomasyonu ortamında yapılacaktır. Konu ile ilgili hazırlanan bilgilendirme metninin detaylı olarak incelenmesi faydalı olacaktır.

Elden, posta veya kargo ile muafiyet başvurusu alınmayacaktır.

FAALİYET ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

Öğrenciler, OBS Ortamında Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri

Ders içerikleri için tıklayınız. https://obs.dicle.edu.tr/oibs/bologna 

29.01.2024

02.02.2024

Muafiyet ve İntibak İşlemlerinin ilgili komisyon bölüm ve program başkanı tarafından öğrenci otomasyonu ortamında değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

05.02.2024

06.02.2024

Muafiyet sonuçlarının Üniversitemiz Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurullarında değerlendirilmesi

07.02.2024

Muafiyet sonuçlarının bölüm veya program başkanı tarafından Ders İntibak Modülü ortamında otomasyona aktarılması

08.02.2024

Muafiyet ve intibak işlemlerine itiraz

Muafiyet raporunun öğrenciye tebliğ edildiği veya öğrenci otomasyonunda ilan edildiği tarihten İtibaren 5 işgünü içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına yapılacaktır.

Muafiyet ve intibak itirazlarının bölüm / program başkanı veya ilgili komisyon tarafından değerlendirme ve sonuçlandırma

Öğrenci tarafından yapılan itiraz tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde

Muafiyet ve intibak işleminden feragat

Muafiyet ve intibak işleminin öğrenciye tebliğinden itibaren 5 işgünü içerisinde

Muafiyetten dolayı ders ekleme ve çıkarma (öğrencinin, öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli ile birlikte yapması gerekmektedir)

12.02.2024

13.02.2024

Belirlenen tarihler arasında gerekli iş ve işlemleri yapmayan öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapılamaz.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
ÖĞRENCİLER İÇİN MUAFİYET BAŞVURUSU BİLGİLENDİRME DOKÜMANIİndir