2022/2023 ERASMUS+ KA131 VETERİNER STAJ KONSORSİYUMU BAŞVURUSU

22.12.2022


                       


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 ERASMUS+ KA131

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

 2021-1-TR01-KA131-HED-000006584

2022-1-TR01-KA131-HED-000053286

 

2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS VETERİNER STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI


2022-2023 akademik yılı için de Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Veteriner Staj Konsorsiyumu Hareketliliği Programı başvuruları, 12 Aralık 2022– 22 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacaktır. 

 

Başvuru koşulları:

1-Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.

 

2- Hazırlık öğrencileri ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler dışında, üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir. Son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. Son sınıftaki öğrenciler, mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetini gerçekleştirebilirler. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılması gerekir.

 

3- Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamaları transkript notları 100 üzerinden en az 58yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 100 üzerinden 65 olmalıdır.

 

4-Programdan yararlanabilmek için öğrencilerimizin en az B1 yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir (Başvuran adayların, B1 düzeyinde yapılacak olan dil sınavlarından 60 puan barajını geçmeleri gerekmektedir).

 

5-Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan 60 ve üstü puan almış öğrenciler de başvuruda bulunabilirler. Söz konusu öğrencilerin almış oldukları puanlar, yazılı sınava sayılacak ancak bu öğrencilerin de sözlü sınava girmeleri zorunludur.

 

6-Erasmus Veteriner Staj Hareketliliği için 5 kişilik kontenjan yer almaktadır.

 

Başvuru yapabilecek bölüm ve programlar;

*Sağlık Bilimleri Enstitüsünden Başvurabilecek Bölümler - Veteriner Fakültesinden Öğrenci Kabul Eden Tüm Anabilim Dalları ve Programlar

*Veteriner Fakültesi - Veteriner Bölümü

*M.Y.O Başvurabilecek Bölümler – Bitkisel ve hayvansal Üretim Bölümü ve Süt ve Besi Hayvancılığı Programı

 

31 Ağustos 2023’e kadar staj faaliyetinin sona ermesi gerekmektedir. Başvuruların   linkinden yapılması gerekmektedir. Başvuru esnasında varsa Dil belgesi ve Kabul mektubunuzun Teknik sınav kısmına yüklenmesi zorunludur.


Başvuru işlemleri: Tüm başvuru iş ve işlemleri e-devlet sistemi üzerinden online olarak yürütülecektir. Başvuru için https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr Lütfen linke tıkladıktan sonra başvuru yapabilmek için e-devlet şifreniz ile giriş yapınız.

!!! Başvuru formunda üniversite tercihi kısmına DİCLE ÜNİVERSİTESİ seçeneği seçilmelidir.

!!! Lütfen e-devlet sistemindeki transkriptlerinizi kontrol ediniz. Eğer e-devlet ile Dicle Üniversitesi OBS sistemindeki transkript notlarınız uyumlu değilse başvuru formunda teknik sınav bölümüne transkriptinizi yükleyiniz.

!!! ÖSYM eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan 60 puan üzeri puanınız varsa yazılı sınavdan muaf olmak için sonuç belgenizi başvuru formunda teknik sınav bölümüne yükleyiniz.

!!! Teknik sınav bölümüne sadece bir pdf dosyası yüklenebilmektedir. Bu nedenle birden fazla belge yükleyecekseniz lütfen birleştirip tek pdf dosyası yapınız

 

Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi %50

Dil seviyesi %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazilere ve onların çocuklarına +15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunan öğrencilere +10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir, bu öğrencilere +5 puan

Programdan daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

 

NOT: Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır

 

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

 

Başvuru formunun imza dışında kalan bölümlerinin bilgisayar ortamında hazırlanması ve fotoğrafların önceden yapıştırılmış olması gerekmektedir. Başvuru belgeleri çıktı aldıktan sonra ISLAK İMZA ile imzalanması ve taranarak ekte gönderilmesi gerekmektedir.

8- Staj hareketliliği süresi, en az 2 aydır. Bu süre, mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin 2 aydan az olması durumunda, bu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim ve staj hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir ve hibe almasa bile faaliyetlerden toplam 12 ay yararlanabilir.

 

9- Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenen faaliyetler için aylık hibeler aşağıdaki gibidir. Bu çağrıda Erasmus+ hareketlilik programından yararlanacak öğrenciye en az - en çok 2 ay hibe ödemesi kararlaştırılmıştır.
Yeşil Seyahat Desteği ; Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır.