2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON İLANI

05.08.2022


 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖN KAYIT BAŞVURU ŞARTLARI

 (870 KİŞİLİK FORMASYON ÖĞRENCİ KONTENJANI İÇİN)

·              Başvurular 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14:00’da başlayıp, 10 Ağustos Çarşamba günü saat 23:59’da sona erecektir. Kesin kayıt listesi 12 Ağustos 2022 Cuma günü Fakültemiz Web sayfasından (https://www.dicle.edu.tr/birimler/ziya-gokalp-egitim-fakultesi) yapılacaktır. Kesin kayıtlar 15-16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde şahsen yapılacaktır.  

·         Ön kayıt başvurusu, aşağıda belirtilen link üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce tüm adayların açıklamaları dikkatle okuması, başvurusunu atamaya esas olan alan, mezun olduğu program ve alana ayrılan kontenjan bilgilerine dikkat ederek yapması önemle rica olunur. Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

·         Ön kayıtların aşağıda belirtilen link üzerinden yapılması gerekmektedir.

Ön Kayıt için:  https://forms.gle/ZdDMcneV8YUca7kg6

 

·              2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz ve diğer Üniversitelerin ekli tablodaki bölümlerinin mezunları başvurabilecektir. YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslarının 5. maddesi 1. fıkrası gereği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece lisans programlarından MEZUN olan öğrenciler başvurabilecektir. Birden fazla Lisans mezuniyeti bulunan adaylar sadece 1 lisans programı alanından müracaat edebileceklerdir.

·             Ön kayıt müracaatları alındıktan sonra başvurular YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin belirlediği usul ve esaslar ile Dicle Üniversitesi Senatosunun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirmeler yapılacaktır.

·            Adaylar Ön kayıt için vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda değerlendirmeye tabi olacağından, kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde beyanda bulundukları tarihteki bilgilerini ibraz etmek zorundadırlar. (Ön kayıt işlemlerinde herhangi bir belge talep edilmemektedir.)

   Yerleştirmeler, mezuniyet not ortalamasına göre yapılacağından transkriptlerdeki not ortalamaları 100’lük not sistemine göre olmayan adaylar YÖK not dönüşüm tablosuna göre hesaplanmış mezuniyet notunu ibraz etmek durumundadır. Adaylar not dönüşümünü YÖK değişim tablosunu ekleyerek formasyon birimine sunmakla yükümlüdür.  https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf  

Formasyon Birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. DGS ile lisans tamamlama yapmış olan öğrencilerin, her iki transkriptinde bulunan 100’lük sistemdeki notunun ortalamasını alarak çevrimiçi (online) kayıt sistemine girmeleri gerekmektedir. Programa öğrenci kabulü, akademik not ortalamalarına göre sıralanarak belirlenecektir. Mezun adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir. Mezuniyet tarihi ve puanlarının eşit olması durumunda ise doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

·         Bölümlere göre kontenjanlar, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlik uygulamasına yönelik eğitim almış ilgili branş öğretmenlerinin sayısına göre belirlenmiştir. Ayrıca, sertifika programına başvurulan branşta, başvuru sayısı 6’nın altında kaldığı durumlarda o branştan programa öğrenci alımı yapılmayacaktır. Kayıtlar esnasında ya da sonrasında birimimizin ilan ettiği atamaya esas olan alan kontenjanlarından herhangi birinde yetersiz başvuru olması durumunda o alandaki kontenjan diğer alanlarda değerlendirilebilecektir.

·         Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ön kayıt esnasında sundukları bilgilerle evraklarında yer alan bilgiler örtüşmediği takdirde adayların başvuruları iptal edilecektir. Hatalı beyanlar adayların sorumluluğunda olup işleme alınmayacaktır.

·           Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıtları yapılan adayların; yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Kayıt ücreti iki eşit taksit şeklinde ödenecektir

 ( 2705+2705  KDV dahil Toplam 5410 TL ).

·            Öğrenciler “Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğine” tabidirler.  Pedagojik Formasyon eğitimine katılan öğrencilerin derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri Cuma günleri saat 17:00-22:00 arası ve hafta sonu yüz yüze yapılacaktır. Teorik derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersi (Staj) ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda I. ve II. Dönemde gerçekleşecektir.

·            Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ders muafiyetleri, eğitim-öğretimin başlayacağı ilk hafta içinde yapılıp,  söz konusu talepler daha sonra işleme alınmayacaktır.

 

 

İŞLEM-ZAMAN TAKVİMİ


ÖN KAYIT : 5 Ağustos Cuma saat 14:00 başlangıç

                       10 Ağustos Çarşamba saat 23:59 bitiş

 

KESİN KAYIT LİSTESİNİN AÇIKLANMASI

 12 Ağustos Cuma https://www.dicle.edu.tr/birimler/ziya-gokalp-egitim-fakultesi  web adresinden açıklanacaktır.

 

KESİN KAYIT : 15 Ağustos Pazartesi saat: 08:30 başlangıç

                             17 Ağustos Çarşamba saat: 17:00 bitiş

 

YEDEK KAYIT : 18 Ağustos Perşembe saat: 08:30 başlangıç

                              19 Ağustos Cuma saat: 17:00 bitiş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU

KONTENJANLARI TABLOSU 2022-2023

KONTENJAN

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

 24

Adalet

Hukuk Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

 30

Arapça

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

 72

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

12

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

Matematik-Bilgisayar Bölümü

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

Bilgi Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

 12

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

30

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

 30

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Bölümü

 

 

 

72

Elektrik – Elektronik Teknolojisi

Elektrik

Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

150 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

İlâhiyat Fakültesi (İlitam)

114

Felsefe

Edebiyat Fakültesi Felsefe- Sosyoloji Bölümleri

Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

12

Fizik

Fizik Bölümü

18

Görsel Sanatlar

Resim Bölümü

 42

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dil Bilimi Bölümü

 Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

 12

Kimya

Kimya Bölümü

Kimya Mühendisliği

 30

Matematik

Matematik Bölümü

54

Muhasebe ve Finansman

Muhasebe, Finansman,  İktisat, İşletme ve Maliye Bölümleri

 18

Müzik

Devlet Konservatuarı

 

 

 

 24

Sağlık

Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik/Bölümü

Ebelik/Bölümü

Sağlık Memurluğu/Bölümü

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Sağlık Eğitimi Bölümü

36 

Tarih

Tarih Bölümü

 78

Türk Dili ve Edebiyatı

 Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri

          870