2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

20.02.2023


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

 

            6 Şubat’ta Kahramanmaraş ilimizde art arda meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklükteki depremler, 10 ilimizi doğrudan etkilemiş ve milletimizi yasa boğmuştur.

            Öncellikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, milletimize geçmiş olsun.

            Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden 13,5 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan etkilenmiştir. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri devletimiz ve milletimiz ile el ele vererek birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geride bırakacağımıza inanıyoruz.

            Üniversitemiz Senatosu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının açıklamaları doğrultusunda 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında uygulanmak üzere aşağıda belirtilen kararları almıştır.

 

            A-Dersler

            1)  Üniversitemizin güncellenen akademik takvimi gereğince 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tüm faaliyetlerin 27 Şubat 2023 tarihinde başlayacaktır.

            2) Üniversitemizin her bir diploma programında teorik, teorik ağırlıklı bazı uygulamalı (laboratuvar, atölye, saha çalışması vb. gerektirmeyen) derslerde öğretim elemanları  “Uzaktan Öğretim Uygulama İlkeleri” çerçevesinde çevrimiçi "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"  kapsamında  (6.  maddedeki  %30 kısıtlaması dikkate alınmaksızın) çevrimiçi/eş zamanlı veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.

            3) Uzaktan eğitim dersleri, haftalık ders programında gösterilen saatte sorumlu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim derslerinin kayıt altına alınması ve ders kayıtlarının öğrenci ile paylaşılması sorumluluğu dersi veren öğretim elemanına aittir.

            4) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve TÖMER eğitimleri 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

            5) Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıfların eğitimleri 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır. 4., 5. ve 6. sınıfların teorik dersleri yine online, uygulamaları ise yüz yüze yapılacaktır.

            6) Diş Hekimliği Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıfların eğitimleri 2.maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır. 4. ve 5. sınıfların teorik dersleri yine online, uygulamaları ise yüz yüze yapılacaktır.

            7) Eczacılık Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. sınıfların eğitimi 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır. 5. sınıf teorik dersleri yine online, uygulamaları/ stajları ise yüz yüze yapılacaktır.

            8) Veterinerlik Fakültesi 1., 2., 3. ve 4. sınıfların eğitimleri 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır. 5. sınıf teorik derslerin yine online, intern uygulamaları ise yüz yüze yapılacaktır.

            9) Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik programı 1., 2. ve 3. sınıfların eğitimleri 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır. 4. sınıf teorik dersleri yine online, uygulamaları ise yüz yüze yapılacaktır.

            10) İş Yeri Eğitimi uygulayan Mühendislik Fakültesi ile Teknik, Tarım, Sosyal MYO iş yeri eğitimleri yüz yüze yapılacaktır.

            11) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda okutulan Klinik Uygulama vb. uygulamalı faaliyetler yüz yüze yapılacaktır.

            12) Lisansüstü eğitimdeki ders ve diğer tüm faaliyetler 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır.

            13) Pedagojik Formasyon derslerinden teorik olanlar 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersinin işleniş biçimi ise ilerleyen süreçte netleşecektir.

            14) Yukarıda belirtilen programlar dışında kalan diğer tüm programlardaki teorik dersler 2. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde (online) yapılacaktır. Laboratuvar, atölye, saha çalışması vb. ders ve faaliyetler ise 2 Nisan 2023 tarihinden sonraya bırakılacaktır.

            15) Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız kendilerine ait öğrenci otomasyonu kullanıcı adı ve şifresi ile ALMS ortamında ders ve bağlantılı faaliyetleri takip edeceklerdir.

            B-Ders Kaydı-Ders Süresi ve Derslere Devam

            1) Online eğitimde de çakışan dersler öğrencilere verilmeyecektir. Daha evvel ders kaydını yapan öğrencilerden yeni ders programında çakışma yaşamaları durumunda ilgili danışmanlar tarafından ders kaydı 24.02.2023 tarihine kadar güncellenebilecektir.

 

            2) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için kayıt donduran, ancak kayıt dondurma işlemini iptal edip öğrenimine devam edecek dönemlik akademik birim öğrencileri, 23.02.2023 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde ders kayıt ve harç yatırma işlemlerini 24.02.2023 tarihine kadar yapılabileceklerdir.

 

            3) Ön lisans ve lisans programlarında 1., 3. ve 5. sınıfların dersleri 08.30’da başlayacak şekilde programlanacak, 2. ve 4. sınıfların ders programları ise en erken 13.10’da başlayacaktır. (Ancak, akademik birimlerimiz mücbir sebeplerden dolayı ders programlarını gün içerisindeki diğer boşluklara aktarılabilirler).

 

            4) Online yapılacak dersler 30 dakika, ders araları ise 10 dakika olacaktır. Yüz yüze yapılacak dersler için ise ilgili cari mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

            5) Online yapılacak derslerde devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak ALMS ortamına yüklenen ders videoların tamamının; diğer ders materyallerinin ise en az % 70’nin incelenmesi zorunlu tutulacaktır. Yüz yüze yapılan dersler ve uygulamalarda ise 2 Nisan 2023 tarihine kadar devam zorunluluğu aranmayacaktır.

 

 

            C-Kayıt Dondurma

            1) 10.03.2023 tarihine kadar başvuru yapacak öğrencilerimizin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtları dondurulacak ve bu süre programın azami öğrenim süresinden düşülmeyecektir.

 

            D-Güz Dönemi Sınavlarına Katılamayanlar

            1) Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 6-27 Şubat 2023 tarihleri arasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların, ilgili birim yönetim kurulları tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılacaktır.

 

            E-Özel Öğrenci

           Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28/02/2023 tarihli ve 455711 sayılı yazısı ile depremden etkilenen illerdeki (Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Malatya) üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerin,  ortaya çıkan zaruretler dolayısıyla yakınlarının bulunduğu deprem bölgesinde bulunan ve uygulamalı eğitimlere devam eden üniversitelerde de özel öğrenci statüsünde eğitim almaları kararlaştırılmıştır.

            Yukarıda belirtilen illerde bulunan öğrenciler 10.03.2023 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmaları halinde Üniversitemizde yüz yüze yapılan uygulamalı eğitimlere özel öğrenci statüsünde devam edebilirler.

 

            F-Sınavlar

            Sınavların uygulama şekli ile ilgili karar daha sonra ilan edilecektir.

 

            G-Yurtlar

            Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar öğrencilerimize barınma hizmeti vereceklerdir. Kız öğrencilerimiz Selahattin Eyyubi Öğrenci Yurdu, erkek öğrencilerimiz ise Halid Bin Velid Öğrenci yurdunda barınacaklardır.

 

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ileri tarihlerde alınacak yeni kararlar doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılabilecektir.