2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

03.01.2022


DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

         “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2021-2022 eğitim-öğretim yılı BAHAR yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS programlarına akademik genel not ortalamasına (AGNO) ve ÖSYS Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.  (Lisans bölümlerine bahar döneminde AGNO ve Yatay Geçiş Ek Madde-1 ile öğrenci alımı yapılmayacaktır.)

 

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1- Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.

2-Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir.

3- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemizin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  Sınavsız ikinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler yatay geçiş hakkından faydalanamazlar.

4-Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüştürme tabloları kullanılacaktır.

5-Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adayların kayıtları alınacaktır.

6-Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

a) Akademik Genel Not Ortalaması ile Meslek Yüksekokullarımıza yapılan yatay geçiş değerlendirmeleri, adayların genel başarı not ortalamasına göre, (AGNO’nun eşitliği halinde ise ÖSS-Y puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir)

b) ÖSYS/METEB (OBP) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunacak öğrencilerin değerlendirmeleri ise ÖSYS puanlarına göre yapılır, bu öğrencilerin akademik başarı not ortalaması dikkate alınmaz.

7-Kurumlar Arası Yatay Geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfa yapılır. Ancak, ÖSYS Merkezi Yerleştirme puanına göre farklı programlara yatay geçiş yapanların hangi sınıfa intibak ettirilecekleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi Çerçevesinde ilgili komisyonlar ve yönetim kurulunca belirlenir.

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Adayların başvurularını  https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/ den online olarak alınacaktır.

2) Başvuru esnasında YKS sonuç belgesi ve onaylı transkript belgesi sisteme yüklenecektir. Bulunduğu bölümde ders almadığı için transkript belgesi düzenlenmeyen ve Ek Madde-1 kapsamında müracaat edecek öğrenciler her iki alana da YKS sonuç belgesi yükleyeceklerdir.

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

 

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

 İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

 

 MYO

25.01.2022

28.01.2022

31.01.2022

02.02.2022

04.02.2022

07.02.2022

08.02.2022

09-11 Şubat 2022

 

Başvuru linki:   https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
1/3/2022AGNO İÇİN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARIİndir
1/3/2022BAHAR DÖNEMİ EK MADDE 1 UYGULAMA İLKELERİİndir