2020-2021 STAJ HAREKETLİLİĞİ 1. YEDEK LİSTE

08.02.20212020 / 2021 Akademik yılında Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında yedek listeden gitmeye hak kazanan adayların yer aldığı listemiz aşağıda duyuru ekindedir.

Aday öğrenciler, programdan 2 ay hibeli olarak faydalanmak üzere seçilmiştir. 2 aydan daha uzun süre kalmak isteyen öğrencilere de bütçe durumuna göre kaldıkları süre kadar ödeme yapılabilir ancak bu durum Ulusal Ajans’tan aktarılacak bütçe ile sınırlıdır.

Program kapsamında asil listede yer almayan 2. yedek ve kontenjan dışı olan adaylar, gidebilecekleri kurumlardan kabul edilmeleri halinde, hibesiz gitme hakkına sahiptirler. Hibesiz gidecek adayların da asil adaylarla aynı işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Gitmeyi planladığınız kurumlar ile ilgili detaylı araştırma yapılması gerekmektedir. Kurum bulma işlemleri tamamen öğrenci sorumluluğundadır. Kabul mektubu örneği duyuru ekinde mevcuttur.

Asil olduğu halde, feragat etmek isteyen ve seçim sonuçlarında bir hata olduğunu düşünen adayların en geç 01.03.2021TSİ saat 16.00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sonraki senelerde Erasmus başvurularında bu adaylardan puan eksiltilecektir. 

Asil listede olan adayların, 08.03.2021 tarihinde TSİ saat 16.00’a kadar staj yapmayı planladıkları kurumdan almaları gereken davet mektubunu Erasmus Koordinatörlüğü’ne online olarak teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar davet mektubunu getirmeyen adaylar feragat etmiş sayılacak ve yerlerine 2. yedek listeden seçim yapılacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Kabul mektubu sadece örnek olup benzer formlar da kabul edilmektedir. Kabul belgenizdeki bilgilerin düzgün şekilde belirtilmesi ve İmza ve Mühürlü olmasına dikkat ediniz. . 

İş akış şemasındaki genel iş ve işlemleri kabul mektubunuzu temin ettikten sonra başlayabilirsiniz.

Başvuruların teslim edileceği e posta adresi: erasmus@dicle.edu.tr Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
2/8/2021dicle erasmus staj iş akış şemasıİndir
2/8/2021Örnek Kabul Mektubuİndir
2/8/2021Staj 1. yedekİndir