2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

29.01.2021


DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

             “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılı BAHAR yarıyılında Üniversitemiz ÖNLİSANS programlarına akademik genel not ortalamasına (AGNO) ve ÖSYS Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.  (Lisans bölümlerine bahar döneminde AGNO ve Yatay Geçiş Ek Madde-1 ile öğrenci alımı yapılmayacaktır.)

 

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1- Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.

 

2-Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir.

 

3-Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemizin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.  

 

4-Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüştürme tabloları kullanılacaktır.

 

5-Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek adayların kayıtları alınacaktır.

 

6-Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

a) Akademik Genel Not Ortalaması ile Meslek Yüksekokullarımıza yapılan yatay geçiş değerlendirmeleri, adayların genel başarı not ortalamasına göre, (AGNO’nun eşitliği halinde ise ÖSS-Y puanı yüksek olan öğrenciye öncelik verilir)

b) ÖSYS/METEB (OBP) Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunacak öğrencilerin değerlendirmeleri ise ÖSYS puanlarına göre yapılır, bu öğrencilerin akademik başarı not ortalaması dikkate alınmaz.

 

7-Kurumlar Arası Yatay Geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfa yapılır. Ancak, ÖSYS Merkezi Yerleştirme puanına göre farklı programlara yatay geçiş yapanların hangi sınıfa intibak ettirilecekleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi Çerçevesinde ilgili komisyonlar ve yönetim kurulunca belirlenir.

 

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)    Meslek Yüksekokullarına başvuracak adayların başvuruları  https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/ den online olarak alınacaktır. 

 2)     Başvuru esnasında YKS sonuç belgesi ve onaylı transkript belgesi sisteme yüklenecektir. (Elektronik veya ıslak imzalı)

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

 İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

 MYO

08.02.2021

10.02.2021

11.02.2021

12.02.2021

16.02.2021

18.02.2021

19.02.2021

1.YEDEK:22.02.2021

2.YEDEK:23.02.2021

3.YEDEK:24.02.2022

 

Başvuru linki: https://obs.dicle.edu.tr/oibs/hoa_app/


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
1/29/2021AGNO İÇİN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARIİndir
1/29/2021BAHAR DÖNEMİ EK MADDE 1 UYGULAMA İLKELERİİndir