13. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

03.10.202213. DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM PROGRAMI

 Eğitim Programı:

DÜSAM koordinatörlüğünde DHADEK tarafından 7-16 Kasım 2022 tarihlerinde Araştırıcılara Yönelik (A kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası programı düzenlenecektir.

Bu eğitim programının amacı deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırmada, öğretimde, sağlık uygulamalarında çalışacak kişilerin gerekli bilgi-beceriye sahip olmasını ve deney hayvanlarına karşı etik ilkeleri gözetmesini sağlamaktır.

Kursiyerlere deney hayvanlarına yaklaşımda uymaları gereken mevzuat, etik ilkeler, hayvanların özellikleri (anatomisi, fizyolojisi, histolojisi, biyokimyası), hayvan refahı, hayvan bakım ve beslenmesi, iş güvenliği ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu eğitim programında başarılı olanlar “Araştırmacılara Yönelik (A kategorisi) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.

Kurs Programı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 04.02.2019 tarih ve 2019/3 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Teorik dersler zoom uygulamasından, uygulama dersleri ise Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Eğitim alınacak hayvan türleri kemirgenler (fare, sıçan, kobay, hamster türleri, gerbil) ve tavşan olacaktır.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programında teorik derslerde %80, uygulamalı derslerde ise %100 devam zorunluluğu vardır. Kurs sonunda yapılacak olan sınavlardan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

 

Eğitimin Gün ve Saatleri

7-16 Kasım 2022 tarihleri arasında 10 gün sürecek olan eğitim programında 40 saat teorik 35 saat pratik olmak üzere toplam 75 saat ders görülecektir. Dersler 09:00-17:00 arasında görülecektir.

 

 Önemli Tarihler

ÖN KAYIT TARİHLERİ: 03-21 EKİM 2022

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 24-31 EKİM 2022

KURS TARİHİ: 07-16 Kasım 2022

 Ön Kayıt

Eğitim Programına ön kayıt esnasında; katılımcıların http://www.dicle.edu.tr/dusam adresinde duyurular kısmında bulunan başvuru formunu doldurması ve DÜSAM Müdürlüğünün belirtilen Ziraat Bankası hesabına yatırılan ön kayıt ücretinin makbuzuyla beraber DÜSAM Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt 03-21 EKİM 2022 tarihleri arasındadır. Bu tarihler sonrasında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Ön kayıt ücreti 500 TL dir.


 Kesin Kayıt

Kursa kabul edildikleri kendilerine dusam@dicle.edu.tr adresinden bildirilen kursiyerler, 24-31 EKİM 2022 tarihleri arasında kayıt ücretlerinin kalan kısmının banka dekontu, 1 adet vesikalık fotoğraf, mezuniyet belgesi ve TC. kimlik fotokopisini DÜSAM sekreterliğine teslim etmesiyle kayıtlarını tamamlayacaklardır. Ön kayıt yaptırıp kesin kayıt yaptırmayan adayların ön kayıt ücretleri geri iade edilmeyecektir. Kesin kayıtlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır.

 

 Katılım Ücretleri

Katılımcı sayısı 40 olacaktır (Dicle Üniversitesi personeli ve öğrencileri önceliklidir).

Öğrenci (Lisans, 2 kişilik kontenjan)       : 1500.00 TL

Öğrenci (Lisansüstü, Kadrolu olamayan): 1750.00 TL

Kurum Personeli                                      : 2000.00 TL

Kurum Dışı Personel                                : 2250.00 TL


 Hesap Numarası

Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi

IBAN No: TR02 0001 0000 9163 3281 3150 01

ALICI: DÜSAM MÜDÜRLÜĞÜKurs Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Selim KARAHAN

KURS SORUMLUSU

Arş.Gör. Nazan BAKSİ

 

İletişim

Adres: Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜSAM) Etik Kurul Sekreterliği.

Telefon: 0412 241 1000-3956

e-mail: dusam@dicle.edu.tr


Fotoğraf GalerisiDosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
10/3/2022KURSİndir
10/3/2022ÖN KAYIT FORMUİndir