“SPORDA AKADEMİK ETİK” ADLI KONFERANSI

24.03.2021


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından düzenlenen BESYO Seminerlerinin ikincisi gerçekleşti. Online olarak düzenlenen seminerin moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Ender Özbek yaparken, konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiyha Tuncel de bilgilerini paylaştı.

“Sporda Akademik Etik” adlı konferansta Tuncel, spor etiğinin genel anlamda sporun gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, sporun taraflarının görev ve sorumluluklarını dürüstlük, adalet, açıklık, tarafsızlık ve saygı gibi evrensel değerler doğrultusunda yerine getirmelerini kapsadığını söyledi. Öğrencilerin sorularının cevaplanması ile program sona erdi.


Fotoğraf Galerisi