İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu toplandı


11.01.2022


Üniversitemiz İç Kontrol Sisteminin oluşturulması amacı ile yapılacak olan çalışmada Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu'nda görevlendirilen personellerimiz  11.01.2022 tarihinde saat 11.00'de Rektörlük Senato Odasında toplantısını gerçekleştirdi.