Türk Müziği Bölümü Akademik Kadrosu

TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜDr.Öğr.Üyesi Emre AKGÜN

      8 Şubat 1979 da İstanbul’da doğdu. İlkokulu EskişehirAdalet İlköğretim Okulu, Ortaokulu Eskişehir Süleyman Çakır Ortaokulu ve Liseyi Karşıyaka Gazi Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalında tamamladı. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalında Doktora programına devam etmektedir. Müziğe ilkokul çağlarında Eskişehir’de piyano dersleri alarak başladı. Ortaokul ve Lise döneminde Eskişehir ve İzmir’de bulunan klasik Türk müziği korolarında ve TRT İzmir Radyosundakorist ve solist olarak görev aldı.1997 yılında İzmir’de akademik kariyerine başladı. 2002 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılı Mayıs ayında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Diyarbakır TRT Radyosunda akitlikorist ve solist olarak programlara katıldı. Ulusal ve uluslararası bir çok sempozyum ve kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye makale yazdı. Konser  ve festival etkinliklerine katıldı. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müdür Yardımcılığı ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Öğr. Gör. Dr.  Şerif GAYRETLİ

 

            10 Eylül 1975’te Batman da doğdu. İlkokulu Cengiz Topel İlköğretim okulunda, Orta okulu 60. Cumhuriyet Ortaokulunda, Liseyi Batman Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu. İnönü Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Bölümü Ön lisans programını bitirdi. Lisans ve Yüksek lisansını İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı bölümünde Doktora eğitimini tamamlamıştır.

Lise yıllarında amatör olarak müziğe başladı. Malatya Musiki Cemiyetinde aldığı Klasik Gitar eğitimi, müziği mesleki olarak seçmesinde ve Müzik Eğitimi Bölümüne girmesinde önemli bir rol oynadı. 2001 yılında Malatya Konak kasabasında Konak Lisesinde göreve başladı.2004 yılında görevlendirme ile Malatya Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinde görev yaptı. 2005 yılında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesine atandı ve burada 13 yıl görev yaptı. 2018 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümüne atandı.

           Milli eğitime bağlı kurumlarda Gitar dersleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Kongre ve sempozyumlarda bildiri sundu. Konser etkinliklerinde görev aldı. Halen Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.Öğr. Gör. Ozan DAŞ

        1994 yılında doğdu. Müziğe küçük yaşlarda bağlama ve  elektronik org çalarak başladı. Müziğe olan ilgisi bu dönemden sonra da giderek arttı. 2008 yılında kazandığı Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki eğitimi süresince pek çok bağlama, piyano ve koro konserinde yer aldı. 2012 yılında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazandı. Buradaki eğitimini 2016‘da yüksek onur derecesiyle tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programını kazandı. 2018 yılında buradaki eğitimini tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi doktora programını dereceyle kazandı. Doktora eğitimine hala devam etmekte olup, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Görevlisi olarak Bağlama Eğitimi, THM Solfej ve Nazariyatı, THM Repertuvarı, THM Bilgileri, THM Koro, Oyun Müziği, Müzik Öğretim Teknikleri, Armoni, Bilgisayarda Nota Yazımı derslerini sürdürmektedir.