Mühendislik Fakültesi’nde Akademik Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
28.09.2016
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde akademik kurul toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Dekan Prof.Dr. Abdullah TOPRAK, Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Orhan ARPA, Fakülte Sekreteri Mehmet Emin ERASLAN, Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanları  ve diğer çalışanlar katıldı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah TOPRAK, Fakültenin Eğitim-Öğretim, Araştırma ve toplum hizmetleri konusunda sunum yaparak toplantıyı başlattı.

Prof. Dr. Abdullah TOPRAK, Öğrencilerin ERASMUS programından daha fazla faydalanmaları için özendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mühendislik Fakültesi Dekanının yapmış olduğu sunumun ardından söz alan Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanları, Fakültenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerindeki mevcut sorunlar, çözüm önerileri ile bu faaliyetlerin geliştirilmesi için görüşlerini belirttiler.

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.