TARİHİ ÇEVREDE YAPILAŞMA DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI
08.03.2017

TARİHİ ÇEVREDE YAPILAŞMA DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI

 

Dicle Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu yanı sıra üniversitemizden ve diğer üniversitelerden gelen çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı “Tarihi Çevrede Yapılaşma Deneyimleri Çalıştayı” Üniversitemizde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Neslihan Dalkılınç: Çalıştayın bu alanlardaki ulusal ve uluslar arası ölçekte gerçekleştirilen başarılı uygulamalar ışığında, Diyarbakır Sur içi ve benzer nitelikteki tarihi çevrelerde yürütülecek restorasyon ve yeni yapılaşma çalışmalarına katkı sunmasını amaçladıklarını dile getirdi. Ait oldukları tarihin ve kültürün fiziksel bir taşıyıcı olan bu çevrelerin yeniden görünür hale gelmesi ve yaşamın içine nitelikli biçimde tekrar çekilmesinin bu çalıştayın düzenlenme amaçları arasında olduğunu belirten konuşmacı ilgili kuruluşların, yetkililerin ve meslektaşlarımızın bu çalıştaydan çıkan fikir ve düşüncelerden yaralanmasını umduklarını da dile getirdi.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mine Baran ise toplantının konusu tarihi çevrede yapılaşma deneyimine yönelik olsa da, asıl amacın ortak tarihi ve kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir diye konuştu. Baran, Çalıştayın verimli geçmesini, buradan çıkarılacak iyi deneyimler ve elde edilecek çıkarımlarla daha yaşanılabilir ve mutlu hissettiren çevreler oluşturulmasını dileyerek, temennilerini aktardı.

Çalıştayda söz alan, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Bekleyen, “Eskiyi Yeniye Uyarlama: Yerel Mimarideki Özlüğü Çağdaş Mimaride Yorumlama” konulu sunumuyla Geçmişin özgün yanlarının (yerel mimari geleneklerin) geleceğin yaşam alanlarını tasarımında kullanılmasının zorunluluk olduğunu vurguladı. Bekleyen, “Mimarlık eğitiminde, mimarideki özgün yanları, Orta Doğu’nun ayrıcalıklı tasarım özelliklerini esin kaynağı olarak görerek öğretilmesinin Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümünün temel amaçlarından biri olduğunu da vurguladı. Özellikle iklimsel tasarım stratejilerinin modern mimariye enjekte edilmesinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Bekleyen, Eğitim kurumlarında da bu özel mimari anlayışa odaklandıklarını ve bunu geliştirerek devam ettirmek istediklerini belirtti.

İkinci oturumda Prof. Dr. Suha Özkan söz alarak “Koruma Kimin için? Bizim Dünyamızdan Örnekler” konulu sunumunu yaparken, Yüksek Mimar Asıl Özbay, “Nitelikli Değişim Umut Verir: Kapadokya’dan Bir Örnek, Argos” konulu araştırmasıyla çalıştaya katkıda bulundu. 


Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.