TURNİTİN VERİTABANI KONULU EĞİTİM TOPLANTISI
04.10.2018

                            TURNİTİN VERİTABANI KONULU EĞİTİM TOPLANTISI

Tez, proje ve ödevlerde intihal belirlemede kullanılmakta olan "Turnitin İntihal Analiz Programı" kullanıcı eğitim toplantısı TUBİTAK işbirliği ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Öğrenci ödevleri, proje ve tezlerin kontrolü amacıyla kullanılmakta olan Turnitin ile ilgili olarak yapılan eğitim toplantısı TechKnowledge Firması ve Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenledi.

Toplantıya danışmanlık görevi bulunan Öğretim Üyeleri, Enstitü Müdürleri ve Enstitü Müdür Yardımcıları katılım sağladı.

TechKnowledge Eğitim Danışmanı Serdinç KAYA,“Turnitin, öğrenci ödev ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan makale, ödev ve benzeri çalışmaları, internet, veri tabanları ve daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini hesaplayan bir programdır. Dünyanın en büyük karşılaştırma veri tabanını kullanarak, özgün olmayan içerik açısından öğrencilerin çalışmalarının anlık kontrolünü sağlar. Daha yoğun geri bildirim sağlamayı kolaylaştırarak öğrencilerin öğrenmesini ve katılımını geliştirmeye yardımcı olur. Özelleştirilebilir sürükle-bırak işaretleri, sesli yorumlar ve bölüm başlıkları ile eğitmenlerin zamandan tasarruf etmesini sağlar. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri geliştirmesini ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmesini teşvik eder” dedi.


Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.