VİZE SINAVI KURALLARI!
16.11.2016

Metin Kutusu: ÖĞRENCİLERİN SINAVDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

ÖĞRENCİLERİN SINAVDA UYMASI GEREKEN KURALLAR

1- Her öğrenci, sınav sırasında öğrenci kimlik kartını bulundurmak zorundadır.

2- Öğrenci kimlik kartı, sınav başlangıcından bitimine kadar sınav salonu görevlilerinin görebileceği şekilde sıranın üstünde tutulmalıdır.

3- Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Gerektiğinde sınav görevlileri, öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.

4- Cep telefonu kesinlikle kullanılamaz, ortaya çıkarılmaz ve erişilecek şekilde bulundurulamaz.

5- Sınav sırasında öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları, ders kaynaklarından yararlanma hakkı verilmediği halde bunlardan yararlanmaya çalışmaları (kopya girişimi), kalem/silgi vb. alışverişi yapmaları, kitap, gazete okumaları yasaktır.

6- Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan, kopya çekme girişiminde bulunan öğrenciler hakkında salon görevlileri tarafından düzenlenen tutanak, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca disiplin soruşturmasının başlatılması için aynı gün dekanlığa ulaştırılır.

7- Sınav salonu görevlileri öğrencilere sınavda uyması gereken kurallar konusunda uyarı yapmaksızın haklarında resmi işlem başlatmaya yetkilidirler.

Sınav Kuralları

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.