Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - AKADEMİK KADRO

TÜRKÇE EĞİTİMİ

Dahili

E-Posta

Doç. Dr. Halil ÇEÇEN

8844

cecen@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. M. Abdulbasit SEZER

8869

absezer@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Erdost ÖZKAN

8946

erdostozkan@gmail.com

Arş. Gör. Dr. Ulaş BİNGÖL

8818

ulas_1492@hotmail.com

Arş. Gör. Dr. Adem GÜRBÜZ

8871

adem.gurbuz@hotmail.com

Arş. Gör. Ahmet BAŞKAN

8946

ahmet.baskan@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.