Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Tarih Eğitimi-Akademik Kadro

TARİH

Dahili Tel.

E-posta

Yrd. Doç Dr.Serkan SARI (A.B.D. Başkanı)

8931

sari@dicle.edu.tr

Doç Dr.Mehmet KARATAŞ

8933

mkaratas@ksu.edu.tr

Yrd. Doç Dr.Bedrettin KOLAÇ

 

 

Yrd. Doç Dr.Serdar ERKAN

8934

erkans@gazi.edu.tr

Yrd. Doç. Dr.Tuba KORHAN

8932

Öğr. Gör.M. Ali YAŞAR

8929

mayasar27@dicle.edu.tr 

Öğr. Gör.Abdurrahim DOĞRU

 

abdurrahimdogru@hotmail.com

Öğr. Gör.Seyit Ahmet ATAK

8929

nice1971@hotmail.com

Arş. Gör.D. Volkan KARABOĞA

8959

vlkn.krb.32@hotmail

Arş. Gör.Muhammet CANSIZ

8934

cansizmuhammet@gmail.com

Arş. Gör.Davut ADLIĞ

8932

tarihci-davut@hotmail.com

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.