Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Akademik Kadro

 

Matematik Eğitimi- Öğretim Üyeleri ve Elemanları

Unvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili-Tel.

Doç. Dr.

Tamer KUTLUCA (ABD Başkanı)

tkutluca@dicle.edu.tr

8881

Doç. Dr.

Erhan PİŞKİN

erhan1081@gmail.com

8902

Doç. Dr. 

Kemal ÖZGEN

ozgenkemal@gmail.com

8993

Yrd. Doç. Dr.

Mehmet AYDIN 

mehaydin2008@gmail.com

8982

Yrd. Doç. Dr.

Veysel BUTAKIN       

vbutakın@dicle.edu.tr

8948

Yrd. Doç. Dr.

Halis YILMAZ

halisyilmaz@dicle.edu.tr

8897

Doç. Dr.

Yılmaz GÜNDÜZALP

ygunduzalp@dicle.edu.tr

8956

Yrd. Doç. Dr.

Yasin KAYA

ykaya@dicle.edu.tr

8955

Yrd. Doç. Dr.

Yılmaz ZENGİN

yilmazzengin@outlook.com

8980

Yrd. Doç. Dr.

Mustafa İlhan

Mustafa.ilhan@dicle.edu.tr

8846

Öğr. Gör.

Muhammed Faysal AKIN

akinff@dicle.edu.tr

8873

Arş. Gör. Dr.

Ali İhsan MUT

 aliihsanmut@gmail.com

8981

Arş. Gör. Dr.

Ahmet ÖTELEŞ

aoteles@dicle.edu.tr

8949

Arş. Gör. Dr.

Neşe DOKUMACI SÜTCÜ

ndokumaci@dicle.edu.tr

8845

Arş. Gör.

Mustafa Özgür KELEŞ

mokeles@dicle.edu.tr

8892

Arş. Gör.

İsmail KESKİN

iskeskin@ymail.com

8957

Arş. Gör.

Tuğba ÖRNEK (ÖYP Görevli)

 tugbanergiz@gmail.com

8957

 

 

Fizik Eğitimi- Öğretim Üyeleri ve Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili-Tel.

Prof. Dr.

Selahattin GÖNEN

sgonen@dicle.edu.tr

8819

Prof. Dr.   

Abdulkadir MASKAN

akmaskan@dicle.edu.tr

8905

Prof. Dr. 

M. Halim BAŞKAN

hbaskan@dicle.edu.tr

8945

Prof. Dr. 

Kemal AKKILIÇ

kakkilic@dicle.edu.tr

8821

Doç. Dr.

Ömer ÇELİK

celiko21@yahoo.com

8822

Yrd. Doç.   Dr.

M. Tahir KAVAK

mtkavak@dicle.edu.tr

8877

Yrd. Doç.   Dr.

Medine BARAN TÜRKAN

medinebaran@dicle.edu.tr

8820

Yrd. Doç.   Dr.

Işık Yeşim ERDAMAR

ydicle@dicle.edu.tr

8820

 

 

Biyoloji Eğitimi - Öğretim Üyeleri ve Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili-Tel.

Prof. Dr.

Saffet ELÇİ

selci@dicle.edu.tr

8859

Prof. Dr.

Birol OTLUDİL

birolotludil@dicle.edu.tr

8867

Prof. Dr.

Ramazan DEMİR

rdemir@dicle.edu.tr

8870

Doç. Dr.

Şennur KETANİ

sennur@dicle.edu.tr

8865

Doç. Dr.

Rıfat EFE

rifatefe@dicle.edu.tr

8861

Doç. Dr.

Murat HEVEDANLI

murathevedanli@dicle.edu.tr

8863

Doç. Dr.

İ.Ümit YAPICIuyapici@dicle.edu.tr8907

Yrd. Doç. Dr.

H.Hakan İNCE

hakanince@dicle.edu.tr

8876

 

  

Kimya Eğitimi - Öğretim Üyeleri ve Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili-Tel.

Prof. Dr.

Hayrullah YILMAZ

hyilmaz@dicle.edu.tr

8913

Prof. Dr.

Fuat GÜZEL

fguzel@dicle.edu.tr

8910

Prof. Dr.

Giray TOPAL

gtopal@dicle.edu.tr

8911

Prof. Dr.

Bilsen TURAL

bilsentural@gmail.com

8915

Prof. Dr.

Servet TURAL

servet.tural@hotmail.com

8916

Prof. Dr.

İlhan UZUN

iuzun@dicle.edu.tr

8917

Doç. Dr.

İbrahim Aziz YAĞAN

yagan@dicle.edu.tr

8918

Doç. Dr.

Gülbahar AKKAYA  SAYĞILI

gb.akkaya@gmail.com

8914/8942

Arş. Gör. Dr.

Duygu Bilen KAYA

bilend@dicle.edu.tr

8914

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi - Öğretim Üyeleri ve Elemanları

Ünvan

Adı-Soyadı

E-Posta

Dahili-Tel.

Prof. Dr.

Sait YÜCEL

 

 

Prof. Dr.

Mehmet DOĞRU

 

 

Prof. Dr.

YALÇIN TONBUL

 

 

Doç. Dr.

Reyhan Gül GÜVEN

 

 

Doç. Dr.

Yusuf SELİM OCAK

 

 

Doç. Dr.

Remziye GÜZEL

 

 

Yrd. Doç. Dr.

Cihat DEMİR

 

 

Yrd. Doç. Dr.

Hülya ASLAN EFE

 

 

Yrd. Doç. Dr.

M. Fatih GENİŞEL

 

 

Yrd. Doç. Dr.

Kerem SÜTÇÜ

 

 

Öğr. Gör.

Nametullah SÜER

 

 

Arş. Gör. Dr.

Gonca ÇAKMAK

 

 

Arş. Gör. Dr.

Nurcan KELEŞ

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.