Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Danışmanlıklar

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

DANIŞMAN LİSTESİ

 

 

1.sınıf

Arş. Gör. Tuğba ÖRNEK ( izinli)

Vekaleten: Arş. Gör. İsmail KESKİN

 

2.sınıf

Öğr. Gör. M. Faysal AKIN

 

3.sınıf (A şubesi)

Arş. Gör. Dr. Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ

 

3.sınıf (B şubesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa İLHAN

 

4. sınıf

Arş. Gör. M. Özgür KELEŞ

 

 

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

DANIŞMAN LİSTESİ

 

1.sınıf

Arş. Gör. İsmail KESKİN

2.sınıf

Arş. Gör. Dr. Ali İhsan MUT

3.sınıf

Arş. Gör. Dr. Ahmet ÖTELEŞ

4. sınıf

Yrd. Doç. Dr. Yasin KAYA

5. sınıftan uzatanlar

Arş. Gör. İsmail KESKİN

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.