Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Öğretmenliği

GENEL BİLGİLER ve TARİHÇE

Anabilim Dalımız 2009 yılında eğitim-öğretime başlamış olup henüz mezun vermemiştir.

Okul öncesi öğretmenliği anabilim dalına YGS-5 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programının mezunları devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev alabilecekleri gibi özel okullar ve rehabilitasyon merkezleri gibi özel sektörde de iş bulma olanağına sahiptirler. Dolayısıyla iş olanakları yüksek olup bu bölümden diploma alan kişiler iş bulma konusunda sıkıntı yaşamamaktadırlar. Şu anda bölümün 60’ı 1.sınıf, 40’ı 2.sınıf olmak üzere 100 öğrencisi bulunmaktadır.

AMAÇLAR

Okul öncesi öğretmenliği lisans programının amacı,

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini kavramış,

Mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış

Sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan

Bilimsel düşünme biçimini benimsemiş

Kamu yararlarını gözeten,

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen,

Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilen,

İnsan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, bilgili, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen duyarlı bireyler yetiştirmektir.

 AÇILAN PROGRAMLAR

Lisans: Verilen lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 240 AKTS krediyi tamamlaması ve almış olduğu dersleri başarıyla vermiş olması gerekmektedir.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Anabilim dalı bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları ve özgeçmişleri için Akademik Kadro menüsünü kullanabilirsiniz.

OLANAKLAR

Dicle üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dalı bünyesine ait bir yaratıcı drama salonu bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri istedikleri takdirde üniversitenin merkezi kütüphanesinden yararlanma olanağına sahiptirler.

D.Ü. Okul Öncesi Öğrt. Lisans Programı Dersleri
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.