Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Eğitimi Bölümü
Akademik Kadro

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Behçet ORAL (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Bayram AŞILIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN

Yrd. Doç. Dr. Taha YAZAR

Araş. Gör. Dr. Mehmet BARS

Araş. Gör. Tuncay ARDIÇ

Araş. Gör. Sedef SÜER

Araş. Gör. Kasım Karataş (35. Madde)


Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Hüseyin Fazlı ERGÜL

Yrd. Doç. Dr. Abidin DAĞLI (Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Fırat Kıyas BİREL

Öğr. Gör. Abdulhamit GÖKÇEK

Araş. Gör. Dr. Zakir ELÇİÇEK

Araş. Gör. Bünyamin HAN

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bayram AŞILIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Kasım SEZGİN

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KİNAY (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Yunus AVANOĞLU

Öğr. Gör. Mahmut ARIKAN

Araş. Gör. Serpil ÇELİKTEN (35. Madde)

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN (Anabilim Dalı Başkanı)

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Taha YAZAR (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğretim Teknolojileri

Yrd. Doç. Dr. Fırat Kıyas BİREL (Anabilim Dalı Başkanı)

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.