Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
GENEL BİLGİLER
1983-1984 eğitim öğretim yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulan Eğitim Yüksekokulu, 1984-1985 eğitim öğretim yılında, 2 yıllık bir eğitim sonucu, ilk sınıf öğretmeni mezunlarını vermiştir.  1987 yılında eğitim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1992 yılında Sınıf Öğretmenliği programı; Ziya Gökalp Eğitim Fakültesine, 1998’ de ise Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde ilköğretim bölümüne bağlanmıştır. Sınıf Öğretmenliği Programı eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine hala Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 6 birinci öğretim, 6 ikinci öğretim şubesi olarak devam etmektedir. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında birinci öğretimde 291, ikinci öğretimde 282 olmak üzere toplam 573 öğrenci bulunmaktadır.Bu programa öğrenciler,  LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)’ den aldıkları TM-2 puan türüne göre alınmaktadırMezun öğrenciler kamuya ya da özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler.
AMAÇLAR
Programın temel amacı, öğretmen adaylarına, etkili bir sınıf öğretmeninin sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamaktır.
AÇILAN PROGRAMLAR
LİSANS
Programın süresi 4 yıldır.
Programın dili Türkçe’ dir.
Mezun olabilmek için, öğrencilerin 240 AKTS’ lik [192 (190-195) AKTS zorunlu ders ve 48 (45-50) AKTS seçmeli ders]  ders almış olmaları gerekmektedir.
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Bu programdaki temel araştırma faaliyetleri şunlardır:_

    _İlköğretimde okuma yazma öğretimi_İlköğretim 1-3. Sınıf Hayat Bilgisi Öğretimi_İlköğretim 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretimi_İlköğretim 4-5. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretimi_İlköğretim 1-5. Sınıf Türkçe Öğretimi_İlköğretim 1-5. Sınıf Matematik Öğretimi_İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirme_Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Konularda Algı, Görüş ve Sorunları_İlköğretim Okullarında Yönetim, Teftiş ve Planlama
OLANAKLAR
Bu programa devam eden öğrenciler, eğitim fakültesi bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuarı, fen laboratuarı ve kütüphaneden yararlanabilmektedirler.
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Ünvan Adı-Soyadı E-posta Dahili Telefon
Doç. Dr. Talip ATALAY talipa@dicle.edu.tr 8892
Yrd. Doç. Dr. H. Fazlı ERGÜL fazli@dicle.edu.tr 8885
Yrd. Doç. Dr. İlhami BULUT ibulut@dicle.edu.tr 8891
Yrd. Doç. Dr. Cemil İNAN cinan@dicle.edu.tr 8845
Öğr. Gör. Havva TAŞLI htasli@dicle.edu.tr 8884
Öğr. Gör. Abdurrahman GÜMGÜM agumgum@dicle.edu.tr 8887
Öğr. Gör. Ahmet ÇİMEN acimen@dicle.edu.tr 8887
Arş. Gör. Dr. Fatih YILMAZ
Arş. Gör. Ferat YILMAZ yilmazferat@hotmail.com 8893
Arş. Gör. İsmet KAYA ismetkaya0571@hotmail.com 8893
Arş. Gör. Selin GÖÇER selingocen@gmail.com
Arş. Gör. Yunus Emre AVCI yunusavci027@hotmail.com
Bağlantılar Haber Bülteni Üyeliği Süreli Yayınlar
İsim:
E-Posta:
 
© 2012-2013 Dicle Üniversitesi.