Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi Bölümü

_Ünvanı _Adı-Soyadı _Dahili _e-mail
Yr. Doç. Dr. Veysel BUTAKIN 8948 vbutakin@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Rıdvan NABİKOĞLU 8957 ridvan.nabikoglu@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.