Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Akademik Kadro
Prof. Dr. Öner ÇETİN ( Bölüm Başkanı )BÖLÜM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Türkiye'de ilk Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1933 yılında bir tarım üniversitesi özelliğinde olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde ‘Suculuk Enstitüsü' adı altında kurulmuştur. Daha sonra Türkiye'de ilk olarak ‘Kültürteknik' bölümü olarak yine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yer almıştır.

Tarım işletmelerinde toprak ve su kaynaklarından ekonomik yararlanma ve bu kaynakların korunmasına, geliştirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte, tarım işletmelerinin bünyesel ve fiziksel yönden gelişmelerini sağlayan ve etkileri uzun süreli olan teknik önlemler ‘KÜLTÜRTEKNİK ÇALIŞMALARI' olarak adlandırılmaktadır. Daha sonraları ‘Kültür teknik' Bölümünün adı ‘Tarımsal Yapılar ve Sulama' Bölümü olarak değiştirilmiştir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, tarımsal faaliyetlerin temeli olan toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve gereken yerlerde ıslah edilmesi gibi tarımsal altyapıyı oluşturan sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği, arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlanması konularında; eğitim ve öğretim ve araştırma görevlerini yüklenmiştir.

Etkin eğitim- öğretim programları hazırlayıp yürüterek, sulanabilir tarım alanlarında sulama alt yapılarının oluşturulması, var olan alt yapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, var olan su kaynaklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak proje ve bilgilerin üretilmesi, bu amaçla gerekli bilgiyi bilimsel araştırmalarla planlama, programlama, yürütme ve sonuçlandırarak elde edilmesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün görevleri arasındadır. Bunun yanında, anılan hedefe ulaşmak için var olan altyapı ve olanakları kullanarak öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak uygulamalı eğitim programları oluşturarak, yörede eksikliği duyulan sistem ve altyapının oluşturulmasına katkı sağlayacak teknik eleman ve uzmanlar yetiştirilmesini sağlamak bölümün amaçları arasındadır.

İleride bölümden mezun olacak Ziraat Mühendisleri, başta devlet kurumları olan, Tarım Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Belediyeler, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sulama Birlikleri ve Özel Sulama Firmaları olmak üzere geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün ise Yüksek Öğretim Kurulu'nun 08.10.2004 tarihli toplantısında kurulması kararlaştırılmıştır. Halen bölümde 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere 2 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümün yeni kurulmuş olması, gerekli altyapı ve yeterli sayıda öğretim elemanının olmaması sebebiyle lisans ve lisansüstü eğitim yapılamamaktadır. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.