Ziraat Fakültesi
İdari ve Teknik Personel

Ziraat Mühendisleri

Dr. Ferhat ÖZTURK
Zir. Yük. Müh. Erdal BAYRAM
Zir. Yük. Müh. Muhammed Ali DAG
Zir. Yük. Müh. Hatice AKBALIK


Bilgi Teknolojileri

Ubeydullah EKMEN

Teknik Hizmetler
M. Salih SUNA
Sıddık DAGGIBI


Evrak Kayıt

Fuat ÇELEBİ
M. Hanefi KAPLAN
 

Öğrenci İsleri

Mustafa TURHAN

Bölüm Koordinatörlüğü
 
Murat ÇAKI
Murat KAYACI

Personel İsleri ve Yazı isleri
Esma AYDIN
Selçuk BİÇER
Yeşim DELİHASAN


Mali isler
Bİlhan DEMİR


Tas.Mal.Kay.Kont.Yet.
ibrahim GUNDERICI

Satış ofisi

Erol ÇİFTÇİ

Kütüphane
Mustafa KUŞKANADI

Destek Hizmetleri
 
Egemen ORMAN
Tahsin DABAN
Hüsamettin ATSIZ
Edip AYBAR
Mesut DURMAZ
Murat OZAN
Mehmet GÜNEŞ
M.Hatip OĞUŞ


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.