Ziraat Fakültesi
Botanik

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Kodu

Dersin Optik Kodu

Görüşme Saatleri

T U

Kredisi

AKTS

ZM 105

 

Salı, 15:00-16.00

2 2

3

6

Dersin Adı

GENEL BOTANİK

Yarıyıl

 1.

Zorunlu/ Seçmeli

Zorunlu

Programın Adı

Ziraat Mühendisliği

Öğretim Dili

Türkçe

Ön koşul

Yok

Engelli Öğrenciler

Engelli öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kendi durumu ile ilgili bilgiyi öğretim elemanına ileterek gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep edebilir.

Öğrencinin Sorumlulukları

Dersi dikkate almak, derse hazırlık yapmak. Derste yapılan etkinliklere katılmak, Derste verilen sorumlulukları yerine getirmek

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Yrd.Doç.Dr.HÜLYA HOŞGÖREN, e-mail:hulyah@dicle.edu.trTel:3048

 

Dersin Asistanı

 

Dersin amacı

Bitkilerin genel özellikleri verilmesi

Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Bitkilerin temel morfolojik, anatomik özelliklerinin kavranması

2. Bitkilerin fizyolojik faaliyetlerinin kavranması

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri

Hafta

Dersin İçeriği

Öğretim Etkinlikleri

1.

Basit biyokimyasal bileşikler: karbohidratlar, yağlar, proteinler

Derslere katılma

2.

Hormonlar, nükleik asitler, enzimler, vitaminler

Derslere katılma

3.

Hücrenin genel yapısı

Derslere katılma

4.

Bitki hücreleri

Derslere katılma

5.

Hücre şekilleri

Derslere katılma

6.

Hücrenin yapısı ve kimyası

Derslere katılma

7.

Sitoplazma hareketleri

Derslere katılma

8.

1. Arasınav

 

9.

Geçitler

Derslere katılma

10.

Bitki dokuları

Derslere katılma

11.

Organlar

Derslere katılma

12.

Bitkilerde üreme

Derslere katılma

13.

Angiosperm çiçeğinin genel yapısı

Derslere katılma

14.

Döllenme, meyve, tohum

Derslere katılma

15.

Bitki Sistematiği

Derslere katılma

16.

2. Ara sınav

 

Değerlendirme ölçütleri

 

Yüzdelikler (%)

Açıklama

Ara sınavlar

X

30

 

Derse Devam ve Katılım

X

30

Dönem sonu sınavı

X

40

Ders kitabı

Botanik Bitki Biyolojisine Giriş, Y.Akman, Palme Yayıncılık, 1989, Ankara

Yardımcı kaynaklar

-         

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.