Ziraat Fakültesi
Bitki Biyoteknolojisi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

DERS BİLGİ PAKETİ

Dersin Kodu

Dersin Optik Kodu

Görüşme Saatleri

T+U

Kredisi

AKTS

ZM208

 

Salı, 15:00-16.00

1+2

2

4

Dersin Adı

Bitki Biyoteknolojisi

 

Yarıyıl

4. yarıyıl

Zorunlu/ Seçmeli

Zorunlu

Programın Adı

 

Öğretim Dili

Türkçe

Ön koşul

Yok

Engelli Öğrenciler

--

Öğrencinin Sorumlulukları

--

Dersi Veren Öğretim Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Hakan YILDIRIM –/ Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü  21280 Diyarbakır Tel: (+90) 412 2488509/8573 Faks: (+90) 412  2488153

Dersin Asistanı

 

Dersin amacı

Biyoteknolojinin kavratılması ve bitki biyoteknolojisinde uygulanan biyoteknolojik yöntem ve tekniklerin öğretilmesi 

Öğrenme Çıktıları

 

Bitki byoteknolojisinin temel prensipleri ve uygulanan bitki doku kültürü teknikleri hakkında bilgi     Temel doku kültürü laboratuarda çalışabilme 

 

Dersin içeriği, öğretim etkinlikleri

Hafta

Dersin İçeriği

Öğretim Etkinlikleri

1

Biyoteknolojinin Tanımı Ve Sınıflandırılması,

 

2

Biyoteknolojinin Tanımı Ve Sınıflandırılması,

 

3

In Vitro Kültür Esasları,

 

4

In Vitro Kültür Esasları,

 

5

İn Vitro Tozlanma Ve Döllenme,

 

6

Embriyo Kültürü,

 

7

Meristem, Sürgün Ucu Ve Tomurcuk Kültürü,

 

8

Kallus Kültürü,

 

9

Hücre Kültürü,

 

10

Protoplast Kültürü,

 

11

Ara  sınav 

 

12

Haploid Bitki Üretimi,

 

13

Somaklonal Varyasyon,

 

14

Somatik Melezleme

 

15

Genetik Manipulasyon teknikleri

 

16

Genetik Manipulasyon teknikleri

 

Değerlendirme ölçütleri

 

Yüzdelikler (%)

Açıklama

Ara sınavlar

X

30

Ders geçme başarısını belirlemek için öğrencinin süreçte yaptığı etkinliklere belli oranda puanlar verilecektir.

Quiz

X

10

Ödevler/Dönem Ödevi

X

10

Projeler

X

-

Derse Devam ve Katılım

X

-

Diğer (Dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vb).

 

 

Dönem sonu sınavı

X

50

Ders kitabı

Hatipoğlu, R., (2005). Bitki Biyoteknolojisi. Ç.Ü. Ziraat fakültesi Genel Yayınları No: 190. Ders kitapları Yayın No:A-58. ADANA

Yardımcı kaynaklar

Babaoğlu, M, Gürel, E., Özcan, S. (2001). Bitki Biyoteknolojisi (1.Doku Kültürü ve Uygulamaları).S.Ü. Vakfı Yayınları.374s. KONYA.

Özcan, S., Gürel, E., Babaoğlu,M, (2001). Bitki Biyoteknolojisi (Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları).S.Ü. Vakfı Yayınlar. KONYA.

Gönülşen, N..(1987). Bitki Doku Kültürleri Yöntemleri ve Uygulama Alanları. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Ege tarımsal Araştırma Ens. Müd.Yay. No. 78, 140s. İZMİR.

 

 

 

Not 1.:Etkinlik örnekleri: Derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, laboratuvarda çalışma, kitap ve makale inceleme, kritik etme, gözlem yapma, işbirlikli etkinliklere katılma, örnek olay üzerinde çalışma,vb.

Not 2.:İş Yüküne(Ara Sınav, Kısa Sınav, Ödev, Projeler, Dönem Ödevi, Laboratuvar, Derse Devam ve Katılım, vb..) göre dersin kredisi belirlenecektir.

Not 3.:Geçme Notu Yıl sonunda yukarıda belirtilen Yüzdelikler dikkate alınarak hesaplanır, Öğrenci Otomasyon sistemine tek not olarak girilir.

Not 4.:Ara Sınav İlgili Öğretim Elemanı tarafından 7-10. haftaları arasında yapılacaktır.

Not 5.: Ders İşleyiş Programına AKTS hesaplama formatı eklenecektir.

Not 6.: Her dönem başında Ders İşeyiş Programı öğrenciye fotokopi yapılarak verilecektir.

Not 7.:Tıp Fakültesi komite sistemine göre değerlendirme yapabilir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.