Yapı İşleri Daire Başkanlığı
İç Kontrol Standartları Uyum Eylem planı


İç kontrol Standartları formu
İç Kontrol Raporu
Muayene Kabul Yönetmeliği
Görev Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.