Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Birimler


1-Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
  • Yapı Denetim Birmi
  • İhale Birimi
  • Yazı ve Ayniyat İşleri Birimi


2- Teknik Şube Müdürlüğü

  • Elektrik Arıza Birimi
  • Tesisat Arıza Birimi
  • Telefon Arıza Birimi
  • Sayaç Okuma Birimi
  • Genel Enerji Merkezi
  • Lojman Isı Merkezi
  • Kaptaj

3-Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü

4-Taşıt İşletme Şube MüdürlüğüBağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.