Veteriner Fakültesi
Genetik
Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı Akademik Kadrosu

Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı

Unvanı,Adı ve Soyadı

Dahili

Mail

Anabilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.İbrahim Halil YILDIRIM

8677

ihyildirim@yahoo.com

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.