Veteriner Fakültesi Dergisi
Editör Grubu

Editör
Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN

 

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Hasan İÇEN

Doç. Dr. Hakan SAĞSÖZ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şener YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Semih ALTAN

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.