Veteriner Fakültesi Dergisi
Editör Grubu

Editör Grubu


Prof. Dr. Berna GÜNEY SARUHAN

Doç. Dr. Hasan İÇEN

Doç. Dr. Hakan SAĞSÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Semih ALTAN

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.