Veteriner Fakültesi Dergisi
Dergi Hakkında
DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ
The Journal of Faculty of Veterinary Medicine, University of Dicle


Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Organıdır.
Haziran ve AralıkAylarında Yayınlacak, Hakemli Bir Dergidir.Published biannually-online, ISSN 1308-0679 
Dergimiz Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.

Sahibi
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Adına
Prof. Dr. Muzaffer Aydın KETANİ


Kapsamı
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde Veteriner Hekimliği bilim alanı ile
ilgili olmak üzere insan ve hayvan sağlığını kapsayan Sağlık ve Fen bilimleri alanıyla ilgili
orijinal araştırmalar, gözlemler, deneysel çalışmalar, derlemeler, ön raporlar, bilim haberleri,
bilimsel kitap ve tanıtımları, fakülteye ait haberler ve editöre mektup(lar) yayımlanır.
Dergide yayımlanacak yazı ve makaleler için resmi dil Türkçe’dir. İngilizce yazılmış
yazılar da yayımlanabilir.

Derginin Yayımlanma Şekli
Derginin tüm sayıları baskı ve elektronik ortamda, PDF formatında yayımlanacaktır.

Adres
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi 21280,Diyarbakır
Email: vetdergi@dicle.edu.tr
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.