Veteriner Fakültesi Dergisi
2018-11-1
Araştırma Makaleleri /Research Articles

Sayfa

Page

1.  Oklu Kirpilerde Trachea’nın Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi

Ömer ATALAR, Mustafa KOÇ, Zait Ender ÖZKAN, Yeşim ASLAN KANMAZ,

Saime Betül BAYGELDİ, Asuman ARKAŞ ALKLAY

1-6

2.  Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine 2004-2016 yılları Arasında Getirilen Hayvanlarda Saptanan Hastalıkların Genel Analizi

Gürbüz AKSOY, Tekin ŞAHİN, İlker ÇAMKERTEN, Pelin Fatoş POLAT,

Adem ŞAHAN 

7-14

3.  Effect of Gender and Age on Blood Glucose in Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica)

Gülşah AKGÜL, M. Barış AKGÜL, Ö. Yaşar ÇELİK, Kıvanç IRAK, Ender UZABACI,

Ali GÜLAYDIN, Kadir SULU, Nihat ŞINDAK, Tekin ŞAHİN

15-21

4.  Tavşanlarda Asidik Korneal Yanıklarda CD8 ve CD68 Pozitif Hücrelerin Dağılımı

Hakan SAĞSÖZ, Uğur TOPALOĞLU, Berna GÜNEY SARUHAN,

M. Erdem AKBALIK, M. Aydın KETANİ, Semih ALTAN, Zeki OĞURTAN

22-28

5.  Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Yöntemi ile Sığır Brusellozunun Hızlı Teşhisi

Osman Yaşar TEL, Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Oktay KESKİN

 

29-33

 

 

Derlemeler / Reviews

 

6.  Kanatlılarda Escherichia coli Enfeksiyonları

Bülent ELİTOK, Niyazi BİNGÜLER

34-38

7. Veteriner Hekimlikte Kan Transfüzyonu

Özgür Yaşar ÇELİK, Hasan İÇEN, Aynur ŞİMŞEK, Akın KOÇHAN

39-47

8.  Sütte Antibiyotik Kalıntılarının Belirlenmesinde Kullanılan Hızlı Test Kitleri ve Güvenilirlikleri

Zeynep ÖZDEMİR, Bünyamin TRAŞ

 

48-54

 

 

Olgu Sunumları / Case Reports

 

9.  Unilateral Ovarian Mature Teratoma and Hydrometra Case in a Queen

Ahmet SABUNCU, Sinem Özlem ENGİNLER, Ali Can ÇETİN, Gamze EVKURAN DAL, Özge ERDOĞAN BAMAÇ, Funda YILDIRIM, Esma YILDAR

 

 

55-59


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.