Veteriner Fakültesi Dergisi
2017-10-2
Araştırma Makaleleri /Research Articles

Sayfa

Page

1.  Holştayn Sütçü İneklerde Süt Verim Performanslarına Buzağı Cinsiyeti, Servis Periyodu, Doğum Sayısı ve Buzağılama Mevsiminin Etkisi

Tahir BAYRIL, Orhan YILMAZ

89-94

2.  Erkek ve Dişi Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Tibiotarsus’un Epifizer Plak Kapanma Sürecinin Radyolojik Olarak Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

Mustafa Barış AKGÜL, Nihat ŞINDAK, Ali GÜLAYDIN, Doğukan ÖZEN

95-102

3.  Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Keçilerde Keçi Nokrasının Prevalansı

Duygu Neval SAYIN İPEK, Özkan ÜNVER, Polat İPEK

103-106

4.  Investigation on the effectiveness of mastitis vaccine (Startvac®) in sheep and goat gangrenous mastitis cases caused by Staphylococcus aureus

Simten YEŞİLMEN, Nurettin IŞIK, Nihat ÖZYURTLU, İbrahim KÜÇÜKASLAN, Zafer CANTEKİN, Yaşar ERGÜN

107-114

5.  Elazığ İlinde Satılan Çiğ Süt ve UHT Sütlerde Aflatoksin M1 Düzeyi

Meltem KIZIL, Pelin DEMİR, Sümeyye ERKAN, Gülsüm ÖKSÜZTEPE

115-121

6.  Kanatlı Proventrikulusunda Vasküler Endotel Büyüme Faktörü ve Reseptörlerinin Dağılımı

Hakan SAĞSÖZ, Berna GÜNEY SARUHAN, Mehmet Erdem AKBALIK, Uğur TOPALOĞLU, Muzaffer Aydın KETANİ

122-129

7.  Tavşanlarda Hidroflorik Asit ile Oluşturulan Yanık Sonrası, DMSO ve İndometazinin Korneal Mast Hücreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Berna GÜNEY Saruhan, M. Erdem AKBALIK, Uğur TOPALOĞLU, Hakan SAĞSÖZ, M. Aydın KETANİ, Semih ALTAN, Zeki OĞURTAN

130-137

8. Van İli Erciş İlçesi Kıl Keçilerinde Bulunan Bit (Mallophaga, Anoplura) ve Pire (Siphonaptera) Türleri

Ali Bilgin YILMAZ, Vural DENİZHAN, Yaşar GÖZ


138-143

Derlemeler / Reviews

 

9.  Kanatlılarda Gonadların Gelişimi ve Testisin Fonksiyonel Histolojisi

Banu KANDİL, Emrah SUR

144-153

10. N-asetil-L-Sisteinin Ekstramukolitik Etkileri

Devran COŞKUN

154-162

11. Otizmin Tedavisinde Hayvanların Rolü

Bülent ELİTOK

163-167

12. Kuzu ve Oğlakların Büyütülmesinde Kolostrumun Önemi

Halit Deniz ŞİRELİ

168-172

13. Zooterapi'de Yöntem, Ölçme ve Değerlendirme

Bülent ELİTOK

173-181


Olgu Sunumları / Case Reports

 


14. An Uncommon Case in Domestic Rabbit (Oryctolagus Cuniculus):  Mammary Neoplasm

 İbrahim KÜÇÜKASLAN, Nihat ÖZYURTLU, Özge AL, Özkan ÜNVER

 

182-186

SAYININ HAKEMLERİ

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.