Veteriner Fakültesi Dergisi
2016- 1. SAYI

1.   Mikroskopların Çalışma Mekanizması ve Çeşitleri

Zelal KARAKOÇ, M. Aydın KETANİ, Şennur KETANİ

2.   Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Meşe Palamudu (Quercus branti Lindl.) Ekstraktların Karaciğer ve Pankreası Koruyucu Etkileri

Turan YAMAN, Abdulahad DOĞAN

3.   Deney Hayvanlarının Beslenme, Barınma ve Üremesi

Berna GÜNEY SARUHAN, Selman DERELİ

4.   Kınalı Kekliklerde (Alectoris Chukar) Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Cinsiyetin Etkisi

Mehmet Hanifi DURAK, Esra GÖKALP, Sema GÜRGÖZE

5.   Sıçan Uterusunda Anöstrus Süresince Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörlerinin Dağılımı

Uğur TOPALOĞLU, Mehmet Erdem AKBALIK1, Berna GÜNEY SARUHAN, Muzaffer Aydın KETANİ, Mehmet KILIÇ, Hakan SAĞSÖZ

6.   Boğalarda ve Koçlarda Duktus Deferensin İlk Bölümü: Morfolojik, Histolojik ve Histokimyasal Görünüm

Berna GÜNEY SARUHAN, Uğur TOPALOĞLU, M. Erdem AKBALIK, M. Aydın KETANİ, Hakan SAĞSÖZ

7.   Erişkin Boğa ve Koç Duktus deferensin de MHC Sınıf II Antijenlerinin Dağılımı

Berna GÜNEY SARUHAN, Uğur TOPALOĞLU, M. Erdem AKBALIK, M. Aydın KETANİ, Hakan SAĞSÖZ


SAYININ HAKEMLERİ

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.