Veteriner Fakültesi Dergisi
2016 - 2. SAYI

1.     Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Kıl Keçilerinde Bit Türlerinin Yaygınlığının Araştırılması

Abdurrahman GÜL, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ

2.   Effects of Aflatoxin on AgNOR Activity of Cells in Different Hepatic Zones of Liver, and Protective Effectiveness of Esterified Glucomannan in Ram

Fatma ÇOLAKOĞLU, Hasan Hüseyin DÖNMEZ

3.   Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziterin Yaygınlığının Araştırılması

Abdurrahman GÜL, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ

4.   Üreme Mevsimine Geçiş Döneminde Östrüs Siklusu Uyarılan İvesi ve Zom Koyunlarında Bazı Döl Verimi Özelliklerinin Karşılaştırılması

Nihat ÖZYURTLU, Mehmet KÖSE, Tahir BAYRIL, İbrahim KÜÇÜKASLAN

5.   Kanatlılarda Genital Sistem Histolojisi

Mehmet Erdem AKBALIK, Berna GÜNEY SARUHAN, Uğur TOPALOĞLU, M. Aydın KETANİ

6.   Anöstrus Süresince Sıçan Uterusunda Vasküler Endotel Büyüme Faktörü ve Reseptörleri ile Vasküler Endotel Büyüme İnhibitörünün Dağılımı

Mehmet Erdem AKBALIK, Berna GÜNEY SARUHAN, Uğur TOPALOĞLU, Muzaffer Aydın KETANİ, Mehmet KILINÇ, Hakan SAĞSÖZ

7.   Kör Fare (Spalaxehrenbergi, Nehring, 1898) Kolonunun Histolojik ve Histometrik İncelenmesi

Uğur TOPALOĞLU, Muzaffer Aydın KETANİ, Berna GÜNEY SARUHAN,  Zelal KARAKOÇ

8.    İlaçların Beslenme ve Besin Öğeleri Üzerine Etkileri

Duygu ÇORUM, Kamil ÜNEY

9.    Sığırlarda Abomasum'un Sağ ve Sol Deplasmanı ve Operasyon Sonuçları: Retrospektif Çalışma-73 olgu

Kurtuluş PARLAK, Mustafa ARICAN

10. Streptozotocin ile Oluşturulmuş Deneysel Diyabetin, Ratların Dilleri Üzerine Etkisinin Histolojik Olarak Araştırılması

Ahmet DAĞ, Ersin UYSAL, M. Aydın KETANİ, Ela Tules KADİROĞLU, Berna ERSÖZ KANAY

11. Termal Yanıklarda Pansuman Uygulamaları

Semih Altan, Zeki Oğurtan

SAYININ HAKEMLERİ

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.