Veteriner Fakültesi
Dekan

PROF. DR. M.AYDIN KETANİ

Özgeçmiş (Prof. Dr. M. Aydın KETANİ)

 

1967 yılı Diyarbakır ilinde doğdu. İlköğrenimini Diyarbakır Yenişehir İlkokulu’nda 1979’da tamamladı.  Ortaöğrenimine Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nde başlayarak, 1984 yılında tamamladı. 1984 yılında Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazandı. Bu bölümde bir yıl okuduktan sonra 1985 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandı. 1990 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılı Aralık celp döneminde askerlik hizmetini yapmak üzere İzmir- Narlıdere İstihkâm Yedek Subay Okuluna katıldı. Yedek Subay okulunu takiben Afyon- 500. Ana Depo ve Fabrika Komutanlığı’na istihkâm Asteğmen olarak atandı. 31.03.1992 tarihinde askerlik hizmetini tamamladı.

1992 yılında Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde uzman kadrosunda görevine başladı. Aynı yıl içinde Üniversite bünyesinde kurulan Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DÜSAM) görevlendirmesi yapıldı.

1992 yılı Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan doktora sınavını kazanarak, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında öğrenimine başladı.

1994 yılında D.Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevliliği kadrosuna atandı.

20.10.1996 yılında Histoloji ve Embriyoloji bilim alanındaki doktora öğrenimini tamamladı.

20.05.1997 tarihinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2004 yılında Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Doçenti unvanını aldı.

01.03.2011 tarihinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna atandı.

 Prof. Dr. M. Aydın KETANİ’nin  ulusal      ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 80 bilimsel araştırma makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 60 sözlü ve poster bildirisi bulunmaktadır. Üç Doktora tezi yönetmiştir. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde idari görevlerde bulunmuştur. Prof. Dr. M. Aydın KETANİ 29.08.2016 tarihinde D.Ü Veteriner Fakültesi Dekanlığına vekaleten atanmış bulunmaktadır. 

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 Yapmış Olduğu İdari Görevler:

1

D.Ü. Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.B.D. Başkanlığı

2000-2016

2

D.Ü. Veteriner  Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı

2000-2008

3

D.Ü. Veteriner  Fakültesi Dekan Yardımcılığı

2004 -2008

4

D.Ü. Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2004 -2008

2011-2014

5

D.Ü. Veteriner Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği

2002-2016

6

D.Ü. Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DÜSAM)  Müdür Yardımcılığı

2003 -2008

7

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi  Yönetim Kurulu Üyeliği

2004 -2008

8

D.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi  Fakülte Kurulu Üyeliği

2004 -2008

9

D.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

2004-2016

10

D.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyeliği (DEHEK-DÜHADEK)

2003-2008

11

D.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu  ve Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği (DUADEK)

2005-2008

12

D.Ü. Veteriner Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü

2003-2008

13

Yerel Gündem 21 D.Ü. Veteriner Fakültesi Temsilcisi

2004 -2008

14

D.Ü. Veteriner Fakültesi Stratejik Planlama Komisyon Başkanlığı

2005-2008

15

D.Ü. Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü

2008-DEKAN MESAJI

11.017.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan Fakültemiz, 1993-1994 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. İlk kurulduğunda Diş Hekimliği Fakültesi binasında bir koridorun yarısı kadar bir alanda faaliyetlerine başlamıştır. 2001 yılında Veteriner Fakültesi mevcut binasına taşınmıştır. Fakültemizde 5 Bölüm ve bu bölümlere bağlı 20 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Fakültemiz, Veteriner Hekimlik alanlarındaki tüm sorunları öngörebilen ve çözebilen nitelikli mezunlar yetiştiren, araştıran, bilgi üreten, örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir Fakülte olmak için kendisini sürekli geliştirmektedir.  Araştırma ve topluma katkı sunma yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan varlığı, sağlığı, hakları ve verimliliği, hayvansal ürünlerin kalite ve güvenliği, insan ve hayvan sağlığı arasındaki dengenin kurulması ve çevre güvenliği için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmiştir. Eğitimde uluslararası standartlara ulaşmak için kendisini sürekli yenileyen bir Fakülte olmak için çalışırken, bölgemiz ve ülkemiz hayvancılık sorunlarını gidermek ve temel bilimsel sorunlara çözüm üretmek için eğitim ve araştırma görevlerini de sürdürmektedir.

Öğrenci merkezli ve problemlere çözüm üreten bir eğitim anlayışını benimseyen Fakültemiz, kaynaklarını eğitim öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilerimizin mesleki alanda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak fiziksel altyapıyı oluşturmak için de sürekli bir çaba içerisindedir. Bunun için Fakültenin sınırlı olan imkânları en iyi şekilde kullanılmaya çalışılmaktadır. Hayvan sağlığını korumak ve verimliliği artırmak, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan kavramı ile halk sağlığı sorunlarının çözümüne katkı sunmak ve daha fazla tercih edilen bir Veteriner Fakültesi olmak için de çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir.

Eğitim-Öğretim ve alt yapı alanlarında ciddi gelişmeler kaydetmekte, kendisini sürekli yenileme ve gelişme çabalarında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz olmak üzere Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreterlik birimine maddi ve manevi katkılarından dolayı Fakültemiz adına teşekkür ederim.

 

                                                                            

Prof. Dr. Muzaffer Aydın KETANİ

                                                                                                                 DEKAN V.


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.