Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Prof. Dr. Kemal TİMUR

PROF. DR. KEMAL TİMUR

 

Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

 

  

Unvanı

Prof. Dr.

Tel

0 412 241 10 00 - 8260

Fax

0412 248 85 72

Cep

0 505 292 11 27

e-mail

kemaltimur@hotmail.com

Doğum Tarihi

05.04.1969

 

    

Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Ana Bilim Dalı

Yeni Türk Edebiyatı

 

Lisans

Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 1993

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı/Türk Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı 1995

 

Doktora

Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 2001

 

Yard. Doç. Dr.

Erciyes Üniversitesi 2003

 

Doçent

Bozok Üniversitesi 9 Ocak 2009

 

Profesör

Dicle Üniversitesi 2014

 

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

KİTAPLAR

1. Timur, K., Mekteb, Eğitim-Öğretim Dergisi (1891-1892), Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 1995.

2. Timur, K., Türk Romanında Dinler ve İnançlar 1872-1896, Elips Yayınları, Ankara, 2006.

3. Timur, K., “Bir Ömür Boyu Kıbrıs Romanlarında Boyun Eğiş ve Hayır Deyişler”, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Editör: Hülya ARGUNŞAH, 296-303, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2007.

4. Timur, K., “Romanlarında Eserlerinin Reklamını Yapan Bir Yazar: Ahmet Midhat Efendi”, Ahmet Midhat Efendi Kitabı, Editör: Mustafa ARMAĞAN, 61-71, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2007.

5. Timur, K., Ömer Seyfettin’in Kaleminden Şair ve Yazarlar, Akademik Kitap Yayınları, İstanbul, 2010.

6. Timur, K., Rasim Özdenören Kitabı, Kayseri Memursen Kültür Hizmetleri Yayınları, Kayseri, 2011.

7. Timur, K., Meçhule Yolculuk Türk Romanında Sürgün, Akademik Kitap Yayınları, İstanbul, 2012.

8. Timur, K., Berdel Yazarı Esma Ocak, Akademik Kitap Yayınları, İstanbul, 2012.

9. Timur, K., Müşahedat, Yazarı: Ahmet Mithat Efendi, Tema Yayınları, Ankara, 2013.

10. Timur, K., Altın Aşıkları, Yazarı: Ahmet Mithat Efendi, Tema Yayınları, Ankara, 2013.

11. Timur, K., Dürdâne Hanım, Yazarı: Ahmet Mithat Efendi, Tema Yayınları, Ankara, Ekim 2016.

12. Timur, K., Paris’te Bir Türk, Yazarı: Ahmet Mithat Efendi, Tema Yayınları, Ankara, Eylül 2017.

13. Timur, K., Hüseyin Fellah, Yazarı: Ahmet Mithat Efendi, Tema Yayınları, Ankara, Eylül 2017.

14. Timur, K., Felatun Bey ile Rakım Efendi, Yazarı: Ahmet Mithat Efendi, Tema Yayınları, Ankara, Eylül 2017.

15. Timur, K., “Diyarbakırlı Bir Kadın Yazar: Esma Ocak”, Diyarbekir’de İz Bırakanlar Kitabı, Kitabın Yazar ve Editörü: İbrahim EVİRGEN, 213-221, Yelkovan Yayınları, Ankara, 2017.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1. Timur, K., Romanlarında Eserlerinin Reklamını Yapan Bir Yazar: Ahmet Midhat Efendi”, Türk Dili, 634, 401-412 (2004). 

2. Timur, K., “Amin Maalouf’un “Doğunun Limanları” Romanında Orta Doğu Sorununa Çözüm Önerileri”, Türk Dili, 635, 698-709, (2004).

3. Timur, K., “Ülkü Mecmuası ve Şiirlerin Diliyle Atatürk”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 28, 177-198, (2005). 

4. Timur, K., “Süleyman Muslî ve Semerkant Romanlarında Batınilik ve Hasan Sabbah”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 31, 217-232, (2006).

5. Timur, K.,  Ömer Seyfettin’e Göre Klasik Türk Edebiyatı Divan Şairleri ve Yeni Türk Edebiyatı”, Türk Dili, 666, 529-540, (2007).

6. Timur, K.,  “Tanzimat Dönemi Türk Romanında Din Duygusu ve İnançlar, Turkish Studies, 4, (2009).

7. Timur, K., “İki Münevverin Dostluğu: Peyami Safa - Cahit Sıtkı”, Erdem Dergisi, Peyami Safa Özel Sayısı, Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Yıl: 27, Sayı: 62, Sayfa 223-236, Nisan (2012).

8. Timur, K., “Mithat Cemal Kuntay'ın Gözüyle Mehmet Akif", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 6, Sayı 11, Sayfa 53-78, Nisan (2014).

9. Timur, K., “Sıradışı Yönleriyle Diyarbakır'ın Birkaç Zirve Şahsiyeti", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, Yıl 8, Sayı 15/1 , Sayfa 220-242, Nisan (2016).

10. Timur, K., “Kaliteli Eğitim, Edebiyat, Felsefe ve Bir Roman: Diplomalı Kız", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 8, Sayı 15/2 , Sayfa 365-376, Nisan (2016).

11. Timur, K., Ulaş BİNGÖL, Postmodern Şiir Nedir?" TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Yıl 5, Sayı 5/3, Sayfa: 1288-1304, Türkiye (2016).

12. Timur, K., Kural Tanımayan Bir İdeoloji: Postmodernizm” HİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature), Yıl 3, Özel Sayı, Türkiye (2017).

12. Timur, K., “Bilinmez Diyarın Garîb Misafiri: Sürgün ve Bireye EtkisiHİKMET - Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature), Yıl 3, Sayı: 8, Sayfa: 26-34, Güz 2017.

 

 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1. Timur, K., Ahmet Midhat Efendi’nin “Arnavutlar Solyotlar” Adlı Romanında Hızır-İlyas Günleri ve Nevruz Bayramı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, XXXI, 337-343, (2004).

2. Timur, K., “İstanbul’un İç Yüzü” ve “Üç İstanbul” Romanlarından İnsan Manzaraları”, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi, 18, 103-122, (2004).

3. Timur, K., “İstanbul’un İç Yüzü” ve “Üç İstanbul” Romanlarında İnsan, Mekân ve Siyaset”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 93-109, (2005).

4. Timur, K., “Diyarbakırlı Bir Kadın Yazar: Esma Ocak", Değirmen Edebiyat ve Düşünce Dergisi, Diyarbakır Özel Sayısı, Yıl 10, Sayı 37-38, Sayfa 239-256, Temmuz-Aralık, (2013).

 

 BİLDİRİLER

1. Timur, K., “Ömer Seyfettin’in Siyasi Makalelerinde Mefkure” Ölümünün 85. Yılında Ömer Seyfettin’i Anma Toplantısı, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 245-274, Kayseri, 2006. 

2. Timur, K., “Boşluğa Takıl(may)an Bir Ses: Abbas Sayar”, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2006, Yozgat.

3.  Timur, K., “Münevver Ayaşlı Örneğinde Roman Yazarının Tarihe Tanıklığı”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi Yayınları No: 155, 589-608,  Kayseri 2007.

4. Timur, K., “Hece Aruz Tartışmaları Karşısında Yahya Kemal”, 03-07 Kasım 2008 Bir Medeniyeti Yorumlamak, Yahya Kemal Sempozyumu, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, No: 108, 285-292,  İstanbul 2008.

5.  Timur, K., “Tek İhtirasım Güzel Şiirler Söylemektir: Cahit Sıtkı Tarancı”, 07-09 Ekim 2010 Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, s. 97-118,  Ankara 2013.

6.  Timur, K., “Mithat Cemal Kuntay’ın Gözüyle Mehmet Akif”, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 90. Yılında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'na Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu (10-12 Mart 2011, Bartın)

7.  Timur, K., “İki Münevverin Dostluğu: Peyami Safa - Cahit Sıtkı”, Ölümünün 50. Yılında Fikir ve Sanat Adamı Peyami Safa Sempozyumu, (18-20 Nisan 2011, İstanbul)

8. Timur, K., “Fizikötesi Yaşantılı Bir Kazazede: Sanat ve Sanatçı”, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu (12-14 Nisan 2012 Diyarbakır), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014, s. 61-83.

9. Timur, K., “Dîvânu Lugati’t-Türk’ün Keşfini Tiyatroya Döken Bir Kadın Yazar: Esma OCAK”, Alî Emîrî Hatırasına Uluslararası VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu Diyarbakır Valiliği Kültür Sanat Yayınları (Kasım 2014,  s. 411-431 Diyarbakır).

10.  Timur, K., “Mazlumun Yanında Yer Alan Bir Şair: Necip Fazıl”, Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu (23-25 Mayıs 2013, Kahramanmaraş)

11.  Timur, K., “Sıradışı Yönleriyle Diyarbakır'ın Birkaç Zirve Şahsiyeti”, Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu (26-27 Mart 2015, Diyarbakır)

12. Timur, K., “Eğitim Felsefesi Bağlamında Diplomalı Kız Romanı”, Felsefe Edebiyat Sempozyumu (29-30 Nisan 2015, Van)

 

 DİĞER YAYINLAR

1. Timur, K., “Tanımı Yapılamayan Postmodernizm”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 319-323. (1999)

2. Timur, K., “Şair Ahmedi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 245-250. (2000).

3.  Timur, K., “Tanzimat Devri Romanı ve Araba Sevdası’nda Ramazan Ayı”, Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 154, 17-19, (2002).

4. Timur, K., Meçhule Yolculuk: Türk Romanında Sürgün (Mülakat)”, Dergah Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, 239, 12-15, (2010).

 

5. Timur, K., “Boşluğa Takıl(may)an Bir Ses: Abbas Sayar”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I, 125-138, (2012).

6. Timur, K., “Diyarbakır’ın Markalaşan Türküsü: Kırklar Dağının Düzü”, Hevsel Eğitim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Yıl I, Sayı 2, s. 29-32, Ekim 2016.

7. Timur, K., “Diyarbekir’in Efsane Dağı Karacadağ ve Sırlı Kentin Sır Suyu HAMRAVAT”, Hevsel Eğitim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Yıl II, Sayı 3, s. 25-27, Ekim 2017.

 

 YÖNETİLEN TEZLER

1. Çetintaş, Dilek, Popüler Tarihi Romanlar ve M. Turhan TAN”, Erciyes Üniversitesi, Başarıyla Sunuldu 2006.

2. Yıldırım, Berrin, “Musavver Ma’lumat-ı Nafia Mecmuası (Tahlili Fihrist ve İnceleme)”, Erciyes Üniversitesi, Başarıyla Sunuldu 2007.

3. Özdemir, Mehmet, Vassaf Kadri Hayatı Sanatı ve Eserleri”, Erciyes Üniversitesi, Başarıyla Sunuldu 2008.

4. Numanoğlu, Meliha, Füruzan, Hayatı Sanatı ve Eserleri”, Erciyes Üniversitesi, Başarıyla Sunuldu 2009.

5. Mehmet Emin Gönen: (Ekim 2010) Türk Romanında Din ve İnanç Algısı (1896-1908), Doktora Tezi, (Başarıyla Sunuldu 20.06.2014)

6. İlyas AKMAN: (Ekim 2010) “Bilge Karasu’nun Eserlerinde Postmodernist Unsurlar” Doktora Tezi, (Başarıyla Sunuldu 2016)

8. Arş. Gör. Feyza İSLAMOĞLU: (02.09.2012) “Orhan Pamuk ve Umberto Eco'nun Romanlarında Metinlerarasılık" Yüksek Lisans, (Başarıyla Sunuldu 27.06.2014)

9. Okutman Halil SAĞLAM (Kasım 2014, ) Türk Romanında Din ve İnanç Algısı 1934-1938 Doktora Tezi, (Başarıyla Sunuldu 2016)

10. Arş Gör. Ulaş BİNGÖL (23.12.2014): Murat Mungan'ın Şiirlerinde Postmodernist Unsurlar Doktora Tezi, (Başarıyla Sunuldu 2016)

11. Araş. Gör. Mahir KARAÇAR:  Türk Romanında Din ve İnanç Algısı 1929-1934 (Nisan 2014 Doktora, Devam Ediyor)

12. Araş. Gör. Abdulhakim TUĞLUK, "Postmodern Türk Romanında İroni", Doktora Tezi, Mart 2014 (Başarıyla Sunuldu, Haziran 2016)

13. Öğretmen Fatih Demir: Necip Fazıl'ın Nesir Türündeki Sanat Eserleri Üzerine Tahlili Bir Çalışma (24 Haziran 2014 Doktora, Devam Ediyor)

14. Öğretmen Nursel ALKAN: (Eylül 2014 Yüksek Lisans, Tez Dönemi, Devam Ediyor)

15. Araş. Gör. İbrahim ÇALAN: (Kasım 2014 Yüksek Lisans, Tez Dönemi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Rüya ve Musiki, (Başarıyla Sunuldu 23.05.2017)

16. Okt. Ahmet USLU, 1980-2000 Türk Hikâyeciliğinde Yapı, (Kasım 2014) Doktora Tezi, (Başarıyla Sunuldu 2016)

17. Kadriye CİĞA: (Haziran 2016 Yüksek Lisans, Tez Dönemi, “Günümüzün Akif’i Ali Ulvi Kurucu, Hayatı Sanatı ve Eserleri”, (Devam Ediyor)

18. Aybüke GÜÇLÜ: (Haziran 2016 Yüksek Lisans, Tez Dönemi, “Edebi Hatıralar Çerçevesinde M. Ertuğrul Düzdağ’ın Hayatı Sanatı ve Eserleri”, (Devam Ediyor)

19. Araş. Gör. Feyza İSLAMOĞLU, Teze Başlama: Kasım 2015. Doktora Tez Dönemi, “Toplumsal ve Bireysel Fayda Açısından Ahmet Mithat Efendinin Romanlarında Pragmatizm”, (Devam Ediyor)

 

 VERDİĞİ DERSLER

LİSANS DERSLERİ: Yeni Türk Edebiyatı, Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar, Şiir Tahlilleri, Türk Hikâyesi, Türk Romanı, Tenkit Tarihi.

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ: Metin Tahlilleri, Yeni Türk Edebiyatında Devirler ve Nesiller, Servet-i Fünûn Şiiri, TDE-611 Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikaye Tahlilleri I, TDE-613 Yeni Türk Edebiyatında Şiir Tahlilleri I, OSA-617 Sosyal Değişim ve Roman  I.

DOKTORA DERSLERİ: OSA-711 Yeni Türk Nesrinde Hikaye ve Romanın Gelişimi  I, TDE 629- Türk Şiiri (Tanzimat’tan Cumhuriyete); TDE-727 Günümüz Türk Şiiri

 

 TELEVİZYON ve RADYO PROGRAMI

1. Timur, K., “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Evinde Şair Üzerine Füruzan Behlülgil ile Bir Söyleşi”, TRT Belgesel Kanalı, Programın İsmi: Memleketim, 1 Ocak 2010, Saat 10: 30.

 

2. Timur, K., “Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Dolayısıyla Diyarbakır TRT Gap Radyosunda Bir Söyleşi”, TRT Gap Radyosu, 6 Ekim 2010, Saat 09: 30.

 

3. Timur, K., “8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla Diyarbakır TV21’de Berdel Yazarı Esma Ocak Üzerine Bir Söyleşi”, TV21, 15 Mart 2012, Saat 17: 30.

 

4. Timur, K., 27 Aralık 2014 "Anlaşılamayan Bir Değer: Mehmet Akif" Üzerine Bir Röportaj:  http://www.ilkha.com/haber/4042/anlasilamayan-bir-deger-mehmet-akif/

5. Timur, K., "Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu Konusunda TRT Gap Radyosunun Yöremizden Programında Bir Sohbet" 23 Mart 2015, Saat: 11: 00., Diyarbakır.

 

 İDARİ GÖREVLER

Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2003-2005

 

Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005-2006

 

Bölüm Başkan Yardımcısı, Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2006-2007

 

Bölüm Başkanı, Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2007-2008

 

 

Müdür Yardımcısı, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006-2008

 

ERASMUS Koordinatörlüğü, Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007-2008

Bölüm Başkan Yardımcısı, Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2008-2009

Bölüm Başkanı, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2014

 

Yönetim Kurulu Üyesi, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2009- 2014.

 

Dekan Yardımcısı, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2013-2014

Dekan, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, (2014-2016)

Senato Üyeliği, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, (2014-2016)

 

 SOSYAL FAALİYETLER

1. Timur, K., “Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Düzenleme ve Tertip Heyeti Başkanı”, 7-9 Ekim 2010

 

2. Timur, K., “Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Dolayısıyla Tertip Heyeti Adına Açış Konuşması”, 7 Ekim 2010, Saat 09: 30.

 

3. Timur, K., “Doğumunun Yüzüncü Yılında Cahit Sıtkı Tarancı’yı Anma Çerçevesinde Diyarbakır Final Okulu Öğrencileri ve Öğretmenleriyle Bir Röportaj”, 25 Ekim 2010, Saat 14: 00.

 

4. Timur, K., “Doğumunun Yüzüncü Yılında Cahit Sıtkı Tarancı’yı Anma Çerçevesinde Diyarbakır Valiliğinin Düzenlemiş Olduğu Şiir Yarışmasında Jüri Üyesi”, Ekim-Kasım 2010.

 

5. Timur, K., 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü Dolayısıyla “Eserlerinden Hareketle Esma Ocak” Üzerine Panel Konuşması, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, B Salonu, 8 Mart 2012, Saat 10: 00.

 

6. Timur, K., "Bartın Üniversitesi, Bartın Valiliği ve Ankara Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Ortaklaşa Gerçekleştirdikleri Faaliyetler Çerçevesinde Bartın’daki İki Lisede “Söylediklerini Yaşayan Şair Akif” Konusunda Verilmiş İki Konferans, Mart 2011.

7. Timur, K., "İnandıklarını Yaşayan Adam: Akif" Konulu Konferans, Diyarbakır Valiliği, Cahit Sıtkı Tarancı Kongre Merkezi, 12 Mart 2015, Saat: 10: 00., Diyarbakır. http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir-da-istiklal-marsi-nin-kabulunun-diyarbakir-yerelhaber-668408/

8. Timur, K., Adıyaman Valiliğinin Erdemli İnsan Yetiştirme Projesi çerçevesinde . "İnandıklarını Yaşayan Adam: Akif" Konulu Konferans, Besni Ticaret Lisesi Kapalı Spor Salonu, 19 Mart 2015, Saat: 13: 30., Adıyaman/Besni

9. Timur, K., “Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu Düzenleme ve Tertip Heyeti Başkanı”, 12-14 Nisan 2012 Diyarbakır

 

10. Timur, K., İstiklal Marşının Kabulü Dolayısıyla "İnandıklarını Yaşayan Adam: Akif" Kütüphane, Kitap Severler ve Kitap Okuma" Konusunda Konferans, 30 Mart 2015 Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi B Salonu, Diyarbakır

 

11. Timur, K., “Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu Düzenleme ve Tertip Heyeti Başkanı”, 26-27 Mart 2015 Diyarbakır

 

12. Timur, K., “Sosyal Bilimler Perspektifinden Barışın İmkanı Düzenleme Kurulu Üyesi”, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Felsefe, Sanat ve Siyaset Çalıştayı, Şubat 2015, Diyarbakır

 

13. Timur, K., Kütüphaneler Haftası Dolayısıyla "Kütüphane, Kitap Severler ve Kitap Okuma" Konusunda Konferans, 30 Mart 2015, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi B Salonu, Diyarbakır

 

14. Timur, K., "Diyarbakır Kredi Yurtlar Kurumu Öğrencilerine “Söylediklerini Yaşayan Şair Akif” Konusunda Verilmiş Bir Konferans, Mart 2016.

15. Timur, K., "Diyarbakır Kredi Yurtlar Kurumu Öğrencilerine Akif ve Safahat Konusunda Verilmiş Seminerler Mart/Nisan 2016.

 

 EDİTÖRLÜKLÜKLER

1. Timur, K.,  Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature

and History of Turkish or Turkic, Editörlük, Volume 5 /2, Spring 2010.

Timur, K., “Doğumunun Yüzüncü Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Kitabı Editörü”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013.

 

Timur, K., “Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü”, Diyarbakır: 2014-2016.

 

Timur, K., “Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu Kitabı Editörü”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2014.

 

Timur, K., “Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD) Alan Editörü”, 2015.

 

Timur, K., “Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü”, Said Paşa ve Süleyman Nazif Özel Sayısı, Yıl: 8, Sayı: 15, Nisan, Diyarbakır 2016.

 

Timur, K., “Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü”, Yıl: 8, Sayı: 16, Diyarbakır 2016.

 

Timur, K., “Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Editörü”, Yıl: 8, Sayı: 17, Diyarbakır 2016.

 

Timur, K., “Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD) Alan Editörü”, 2016.

 

Timur, K., “Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD) Alan Editörü”, 2017.

 

Timur, K., “Diyârbekirli Nigâhî Dîvânı” Kitabı Editörü, Dün Bugün Yayınları, İstanbul 2017.

 

Timur, K., HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) Editorü”, Cilt: 3, Sayı: 6, Bahar 2017.

 

Timur, K., HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) Editorü”, Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı, Cilt: 3, Sayı: 7, Bahar 2017.

 

Timur, K., HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) Editorü”, Cilt: 3, Sayı: 8, Güz 2017.

 

 

 PROJELER

Timur, K., Proje Adı: "Orhan Pamuk ve Umberto Eco'nun Romanlarında Metinlerarasılık" DÜBAP Projesi, Proje başlama tarihi:12.02.2014, Proje Bitiş Tarihi: 29.09.2014, Yüksek Lisans Tezi Projesi, Destek Miktarı 5 000 (Beş Bin), Proje No: 14-EF-30, Tez Öğrencisi: Araş. Gör. Feyza İslamoğlu.

Timur, K., Proje Adı: “Bilge Karasu’nun Eserlerinde Postmodernist Unsurlar” DÜBAP Projesi, Proje başlama tarihi:11.09.2013, Proje Bitiş Tarihi: 27.05.2106 Doktora Tezi Projesi, Destek Miktarı 10 000 (On Bin), Proje No: 14-EF-79, Tez Öğrencisi: Araş. Gör. İlyas Akman. (2016 da Sonuçlandı).

Timur, K., Proje Adı: "Postmodern Türk Romanında İroni" DÜBAP Projesi, Proje başlama tarihi:04.07.2014, Proje Bitiş Tarihi: 30.12.2016, Doktora Tezi Projesi, Destek Miktarı 9 000 (Dokuz Bin), Proje No: 14-EF-93, Tez Öğrencisi: Araş. Gör. Abdulhakim Tuğluk. (2016 da Sonuçlandı).

Timur, K., Proje Adı: "Said Paşa ve Süleyman Nazif Çalıştayı" DÜBAP Projesi, Proje başlama tarihi:16.09.2014, Proje Bitiş Tarihi: 27 Nisan 2015, Çalıştay Projesi, Destek Miktarı 15 000 (On beş Bin), Proje No: 15 Çalıştay SBE-15.

Timur, K., Proje Adı: "Murathan Mungan’ın Şiirlerinde Postmodern Unsurlar" DÜBAP Projesi, Proje başlama tarihi:26.11.2015, Proje Bitiş Tarihi: 23.11.2016, Doktora Tezi Projesi, Destek Miktarı 11.494.76 TL (On Bir Bin Dört Yüz Doksan Dört lira Yetmiş Altı Kuruş), Proje No: EDB.15.002, Tez Öğrencisi: Araş. Gör. Ulaş BİNGÖL.

 

 YURT DIŞI GÖREVLERİ

30 Mayıs-1 Eylül 2011 Tarihlerinde Üç Ay, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Teksas Üniversitesinde (University of  North Texas) Çalışıp Bazı Araştırmalarda Bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.