Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arş. Gör. Muhammed Felat AKTAN


Arş.Gör. Muhammed Felat AKTAN

E-posta: muhammedf.aktan@dicle.edu.tr

Dahili :  8255

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı (BURSLU)

Yakın Doğu Üniversitesi

2004

Y. Lisans

T.D.E. Alan Öğrt. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çukurova Üniversitesi

2006

Y.Lisans

Eski Türk Edebiyatı B.D.

Fatih  Üniversitesi

2008

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı ABD.

Dicle Üniversitesi

Devam ediyor…

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  : Tasavvufî Şerh Geleneği, M.Murad’ın Saib-i Tebrizî Şerleri (İnceleme-Metin), İstanbul, 2008.                  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf ÇETİNDAĞ 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  : Hoca-zâde Muhammed Rasim Hikmet - Hab-nâme (İnceleme-Metin-Dizin), Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet  TANYILDIZ (devam ediyor)

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Muş Alparslan Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı ABD. (ÖYP)

2010

Arş.Gör.

Ankara Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı ABD. (ÖYP)

2011

Arş.Gör.

Dicle Üniversitesi  Türk Dili ve Edebiyatı ABD.

Devam Ediyor…

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.