Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arş. Gör. Feyza BULUT
Arş. Gör. Feyza BULUT


E-posta: feyzaislamoglu@gmail.com

İletişim: 0412.2488030 Dahili 8245

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Karşılaştırmalı Edebiyat  

Osmangazi Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı   

   Dicle Üniversitesi

2014

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Türk Dili ve Edebiyatı   


Dicle Üniversitesi
2014-

Yüksek Lisans TezBaşlığı ve Tez Danışmanı :

Umberto Eco ve Orhan Pamuk’un Romanları Arasında Metinlerarasılık, Doç. Dr. Kemal TİMUR

  Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Dicle Üniversitesi

2011-


Projelerde Yaptığı Görevler :

………………………………………………………………………………………………................................

Editörlükler

1. (Editör Yardımcısı)
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlananmakaleler :

A1. İSLAMOĞLU, Feyza (2013), George Orwell'in 'Bin Dokuz Yüz Seksen Dört' Adlı Romanı İle Cengiz Aytmatov'un 'Gün Olur Asra Bedel' Adlı Romanının 'Düşüncesuçu' Bağlamında Karşılaştırılması, Turkish Studies Dergisi Karşılaştırmalı Dil-Edebiyat-Eğitim Özel Sayısı, Volume 8/8, s.701-719.

A2. İSLAMOĞLU, Feyza (2015), Tartışmalı Yönleri İle Diliçi Çeviri Kavramı, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Nisan 2015-1, S.13, s.158-173

B. PROJELER

B1. Tanyıldız, A.; İslamoğlu, F.; Bozdağ, E.; Tuğluk, A. : Dört Mevsim Edebiyat Çalıştayı Projesi, (14-ÇalıştayEF-06), Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2014.

B2. Timur, K., Tanyıldız A., Tuğluk A., İslamoğlu F.; Said Paşa ve Süleyman Nazif Çalıştayı, (14-SBE-15) Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2015.

C. SEMPOZYUMLAR

C1. İslamoğlu, F.; "Abdülhak Hamit'in Makber Mukaddime'si İle Faik Ali'nin Fani Teselliler Hasbihal'ine Mukayeseli Bir Bakış", Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, 26-27 Mart 2015, Diyarbakır.


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.