Erasmus Staj Hareketliliği Seçim Sonuçları

2018 Sözleşme Dönemi Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında gidecek olan adayların yer aldığı listemiz duyuru ekindedir (Listeye erişim için tıklayınız).

Hesaplamalar ve puanlamalar yapılırken şu hususlar değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmıştır:

· Genel Not Ortalamasının %55'i ve yapılan yabancı dil sınavlarının %45'i alınarak her adayın sıralama puanı oluşturulmuştur.

· Yabancı Dil Sınavı puanları ise %75 yazılı %25 sözlü sınav oranları alınarak hesaplanmıştır.

· Aynı eğitim kademesinde programdan faydalanan ya da faydalanacak olan öğrencilerimizin sıralama puanlarından 10 puan eksiltilmiştir.

· Durumlarını belgeleyen, şehit, gazi yakınlarına ve engelli adaylara artı 10 puan verilmiştir.

Başvuran ve yabancı dil sınavlardan başarılı sayılan (60 ve  üstü puan alan, İngilizce Öğretmenliği Bölümünde 80 ve üstü alan adaylar) adaylar, asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. Asil adaylar gönderilecek potansiyel aday öğrenciler olarak ilan edilmişlerdir. Yedek adaylar ise asil adaylardan herhangi bir sebeple feragat eden veya gidemeyecek olan adayların yerine puan sırasıyla seçileceklerdir. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, başvuruda vermiş oldukları mail adresi üzerinden kendilerine bilgilendirme yapılacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarısız olan adaylar elenmişlerdir.

Aday öğrencilerimiz, Ulusal Ajans'tan aktarılan bütçe hesap edilerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan bütçe ile 30 aday asil listede ilan edilmiştir.

Program kapsamında asil listede yer almayan yedek veya kontenjan dışı olan adaylar, gidebilecekleri kurumlardan kabul almaları halinde, hibesiz gitme hakkına sahiptirler. Hibesiz gidecek adayların da asil adaylarla aynı işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Asil listede olduğu halde, feragat etmek isteyen adayların en geç 16.11.2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne feragat dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Aksi taktirde sonraki senelerde Erasmus başvurularında kendilerinden puan eksiltilecektir.

Asil listede olan adayların da 03.12.2018 tarihi saat:16.00'ya kadar staj yapmayı planladıkları kurumdan alacakları kabul belgelerini Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar staj yerini bildirmeyen adaylar feragat etmiş sayılacak ve yedek listelerden yerlerine seçim yapılacaktır.

 Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.