2019 SÖZLEŞME YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SONUÇLARI

2019 Sözleşme yılı Üniversitemiz Erasmus+ Personel Hareketliliği değerlendirmeleri sonuçlanmıştır. İlan edilen kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan puan listesi duyuru ekinde sunulmuştur. 

 Asıl listeye giren ve gitmeye hak kazanan personelin gitmek istedikleri kurumdan alacakları kabul mektubu ile hazırlanması gereken Mobility Agreement belgesinin gidilecek kurumdan onaylı halini en geç 24.01.2020 TSİ 16.00'ya kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Hareketliliklerin en geç 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Kabul belgesini temin edemeyen personel, bu tarihten sonra feragat etmiş sayılacak ve yerine yedek listeden seçim yapılacaktır.

Bir personel aynı akademik yıl içerisinde sadece bir programdan faydalanabilir. Aynı anda iki programa başvurup asıl listede olan veya sonradan asıl listeye girecek olan adayların tercih edecekleri programdan 13.12.2019 tarihine kadar feragat etmeleri gerekmektedir. Feragat dilekçeleri sonrası asıl listeye girmeye hak kazanan personele telefon ve e-posta yoluyla bildirim yapılacak olup bu kişilere de bildirim tarihi itibari ile belirtilen süre içerisinde gitmeyi planladıkları kurumdan kabul belgesi almaları gerekmektedir.

Aynı puana sahip adaylardan seçim yapılması gereken hallerde daha önce programdan faydalanmayan kişi ve bölümler önceliklendirilmiştir.

Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, 20.12.2019 tarihi saat 16.00’a kadar dilekçe ile Erasmus Koordinatörlüğüne yapılacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.