2019-2020 Akademik Yılı Erasmus Staj Hareketliliği Sonuçları

2019 / 2020 Akademik yılında Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında gitmeye hak kazanan adayların yer aldığı listemiz aşağıda duyuru ekindedir.

Hesaplamalar ve puanlamalar yapılırken şu hususlar değerlendirme kriteri olarak dikkate alınmıştır:

· Genel Not Ortalamasının %50'si ve yapılan yabancı dil sınavlarının %50'si alınarak her adayın sıralama puanı oluşturulmuştur.

· Yabancı Dil Sınavı puanları ise %75 yazılı %25 sözlü sınav oranları alınarak hesaplanmıştır.

· Aynı eğitim kademesinde programdan faydalanan ya da faydalanacak olan öğrencilerimizin sıralama puanlarından 10 puan eksiltilmiştir.

· Durumlarını belgeleyen, şehit, gazi yakınlarına ve engelli adaylara artı 10 puan verilmiştir.

Başvuran ve yabancı dil sınavlardan başarılı sayılan (60 ve  üstü puan alan) adaylar, asil ve yedek olarak ilan edilmiştir. Asil adaylar gönderilecek potansiyel aday öğrenciler olarak ilan edilmişlerdir. Yedek adaylar ise asil adaylardan herhangi bir sebeple feragat eden veya gidemeyecek olan adayların yerine puan sırasıyla seçileceklerdir. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, başvuruda vermiş oldukları e mail adresi üzerinden kendilerine bilgilendirme yapılacaktır. 

Sınav sonuçlarında 60 puanın altında alan adaylar ile sözlü sınava katılmayan adaylar başarısız olarak elenmişlerdir.

Aday öğrencilerimiz, Ulusal Ajans'tan aktarılacak olan tahmini bütçe hesap edilerek ilan edilmiştir. Bu kapsamda Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılması planlanan bütçe ile 35 kişilik kontenjan öngörülmüştür.* Ulusal Ajans'tan aktarılacak olan bütçenin yetersiz olması halinde bazı bölümlerdeki adaylar hibesiz gönderilebileceklerdir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde hibesiz gönderilecek adayların puan sırası esas alınacaktır. 

Bütün aday öğrenciler, programdan 2 ay hibeli olarak faydalanmak üzere seçilmiştir. 2 aydan daha uzun süre kalmak isteyen öğrencilere de bütçe durumuna göre kaldıkları süre kadar ödeme yapılabilir ancak bu durum Ulusal Ajans’tan aktarılacak bütçe ile sınırlıdır.

Program kapsamında asil listede yer almayan yedek ve kontenjan dışı olan adaylar, gidebilecekleri kurumlardan kabul edilmeleri halinde, hibesiz gitme hakkına sahiptirler. Hibesiz gidecek adayların da asil adaylarla aynı işlemleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Gitmeyi planladığınız kurumlar ile ilgili detaylı araştırma yapılması gerekmektedir. Kurum bulma işlemleri tamamen öğrenci sorumluluğundadır. Kabul mektubu örneği duyuru ekinde mevcuttur.

Asil olduğu halde, feragat etmek isteyen ve seçim sonuçlarında bir hata olduğunu düşünen adayların en geç 08.11.2019 saat 16.00’a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sonraki senelerde Erasmus başvurularında kendilerinden puan eksiltilecektir. 

Asil listede olan adayların 02.12.2019 tarihinde saat 16.00’a kadar staj yapmayı planladıkları kurumdan almaları gereken davet mektubunu Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar davet mektubunu getirmeyen adaylar feragat etmiş sayılacak ve yerlerine yedek listeden seçim yapılacaktır.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

 

*(Ulusal ajanstan talep edilecek ek bütçe öngörüsü sebebiyle Tahmini bütçeden daha fazla sayıda aday asil listede ilan edilmiştir.)