2018-2019 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başladı!
2018-2019 Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başladı!

 2018-2019   akademik yılı için de Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı başvuruları, 24 Eylül 2018 - 19 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 

B aşvuru koşulları:

1 -Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.

2 -Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamaları transkript notları 100 üzerinden en az 58yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 100 üzerinden 65 olmalıdır.

3 -Programdan yararlanabilmek için öğrencilerimizin en az B1 yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekir (Başvuran adayların, B1 düzeyinde yapılacak olan dil sınavlarından 60 puan barajını geçmeleri gerekmektedir).

4- Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan 60 ve üstü puan almış öğrenciler de başvuruda bulunabilirler. Söz konusu öğrencilerin almış oldukları puanlar, yazılı sınava sayılacak ancak bu öğrencilerin de sözlü sınava girmeleri zorunludur.

5 -Erasmus Staj Hareketliliği için 21 kişilik kontenjan yer almaktadır. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir.

6 -Başvurular D.Ü. Yabancı  Diller Yüksekokulunda bulunan Erasmus Koordinatörlüğüne şahsen yapılacak olup, başvuru formu duyuru ekinde yer almaktadır.

Başvuru Belgeleri:

  1. Başvuru Formu (Duyuru ekinden temin edilebilir)
  2. Transkript (Güncel tarihli, öğrenci işlerinden onaylı)

 

Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %55
Dil seviyesi : %45
(Toplam 100 puan üzerinden)
Engelli öğrencilere (belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazilere ve onların çocuklarına +10 puan
Programdan daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.