25-26 EYLÜL 2020 TARİHLERİNDE YÖKAK ÜNİVERSİTE KALİTE KOMİSYONLARINA EĞİTİM DÜZENLEDİ
25-26 EYLÜL 2020 TARİHLERİNDE YÖKAK ÜNİVERSİTE KALİTE KOMİSYONLARINA EĞİTİM DÜZENLEDİ

YÖKAK, Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmak, iç kalite güvence sisteminin kurulmasını teşvik etmek ve bu konularda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etme bağlamında yükseköğretim kalite komisyonlarına yönelik “Yükseköğretimde kalite güvencesi, paydaş katılımı, stratejik planlama, kalite politikası, kalite kültürü, liderlik ve kurum iç değerlendirme çalışmaları” başlıklarını kapsayan çevrimiçi bir eğitim programı gerçekleştirdi. Program, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşması ile başladı.  Düzenlenen eğitim programına Üniversitemiz Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ, Kalite Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Hasan BAYINDIR ve Kalite Geliştirme Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet KARAKAPLAN’ın yanı sıra diğer üniversitelerden toplam 200 katılımcı katıldı.