Kalite Yönetim Sistemi Otomasyonu erişime açılmıştır

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında birimlerimizden istenen verilerin daha etkin şekilde toplanması, işlenmesi ve raporlanması amacıyla Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan KYS Otomasyonu Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü İnternet Sayfası üzerinden erişime açılmıştır. Mevcut otomasyon http://services.dicle.edu.tr/kysotomasyon/Login linkinden ulaşılır durumda olup kullanımına yönelik ayrıntılı açıklamaların bulunduğu kılavuz duyuru ekinde paylaşılmıştır.

 

Birimlerin verilerinin girilmesi için oluşturulan kullanıcı isimleri ve şifreleri; akademik birimler için kalite komisyon başkanlarına, idari birimler için birim amirlerine elektronik posta (Personel Bilgi Sisteminde kayıtlı elektronik adresler) yoluyla iletilecektir. Elektronik posta gönderilen personel, otomasyona girilen veriler ve bu verilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Söz konusu kullanıcı isimleri ve şifrelere Koordinatörlüğümüzle iletişime geçilerek de ulaşılabilir.